Stratégiai megállapodást kötött a Debreceni Egyetem és a Teva

Megújította és magasabb szintre emelte több évtizedes együttműködését a Debreceni Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. A megállapodása nyomán újabb területekkel egészül ki a kapcsolat, amely egyebek mellett kiterjed majd a hallgatók gyakorlati képzésének erősítésére is. Elkezdődött a Teva Ösztöndíj Program részleteinek kidolgozása is.

Több mint egy évtizedes múltja van a Debreceni Egyetem és a Teva gyógyszergyár együttműködésének. Az egyetem Természettudományi és Technológiai Karán 2007-ben jött létre a Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, ahol a Teva szakembereivel együttműködve képzik a biotechnológia, kémia, biomérnök, vegyész, vegyészmérnök és környezettudomány szakos hallgatókat. Néhány évvel később, 2011-ben létrehozták a Gyógyszerésztudományi Karon (DE GYTK) az Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéket is, amely lehetővé tette, hogy a gyógyszerészhallgatók a Tevánál a nagyüzemi gyógyszergyártás területén gyarapíthassák tudásukat. A csütörtöki ünnepélyes aláírás alkalmával ezen együttműködés folytatását rögzítették a felek.

A Debreceni Egyetem rektora az eseményen mondott köszöntőjében felidézte: a Debrecenben 1912-ben alapított Teva-előd, Biogal gyógyszergyárnak és az egyetemnek mindig jók voltak a kapcsolatai, sok szállal kötődtek egymáshoz, a cégnek köszönhetően az ipari munkakultúra beköltözött az egyetemre, amiből az egyetem sokat profitált.

– A Debreceni Egyetem a maga végtelen sokszínűségével számtalan ponton kapcsolódik a gyógyszeriparhoz az alapkutatásoktól a gyógyszerfejlesztés különböző fázisaiig. Például a Klinika Központ évente csaknem ötmillió betegkontaktussal és hatezer vizsgálóhellyel az ország legnagyobb betegellátó intézménye, ahol sokféle gyógyszervizsgálat végezhető – hívta fel a figyelmet Szilvássy Zoltán rektor.       

A Teva Debreceni Telephely vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Debrecen a cég globális gyártási hálózatán belül a legnagyobb gyártóhellyé nőtte  ki magát, számos alap- és hatóanyagot, generikumot gyártanak.

– A siker annak köszönhető, hogy helyben jól képzett, elsősorban a Debreceni Egyetemen diplomát szerző szakemberrel tudunk együtt dolgozni. Cégünknek a továbblépéshez is ilyen munkatársakra lesz szüksége, ezért szeretnénk tovább szélesíteni az együttműködést a Debreceni Egyetemmel. Ennek keretében a Gyógyszerésztudományi Karral közösen elindítjuk ösztöndíjprogramunk kidolgozását – ismertette Toman Radovan.

A Debreceni Egyetem kancellárja szerint a Teva a DE-hez a legközelebb álló iparvállalat, mellyel hosszú évtizedekre nyúlik vissza a kapcsolat.

– Hegedűs Lajos korábbi vezérigazgató egykor tagja volt az akkori Debreceni Egyetem Gazdasági Tanácsának, jelenleg pedig a cég egyik jogásza vesz részt az egyetemet fenntartó alapítvány felügyelő bizottságának munkájában. Bízom benne, hogy a szakmai kapcsolat mellett a Teva visszatér az egyetem és a város társadalmi életébe is. Az egyetemen sokat fejlődött az elmúlt években a sportélet, akár ebben is szívesen lennénk partnerek – fogalmazott Bács Zoltán.

A Teva Zrt. hatóanyaggyártásért felelős igazgatója arra emlékezett, hogy Debrecenben komoly kutatás-fejlesztési hátérrel rendelkeznek, csaknem 200-an dolgoznak a terület, az utóbb időben egyebek mellett laboreszközökkel és szoftverekkel segítették a DE-n zajló oktatást.

– Magyarországon olyan erős a gyógyszeripar, hogy az ebben érdekelt cégek elkezdtek az ezt tanuló hallgatókért versenyezni. A Debreceni Egyetemnek azért jó ez a megállapodás, mert a hallgatóit ipari környezetbe tudja kihelyezni. A hallgatóknak meg azért előnyös, mert már tanulmányaik alatt megismerhetik milyen, hogyan működik egy gyógyszergyár, mi is lesz a munkájuk, így a Teva már tapasztalt diplomásokat tud felvenni – hangsúlyozta Kedei Richárd.

A csaknem 600 hallgatót képző DE GYTK dékánja, Bácskay Ildikó úgy vélte, hogy az oktatás akkor válik igazán értékké, hogyha abba az ipari partnerek, a munkaerőpiaci szereplők is jelentős mértékben bekapcsolódnak.

– Minőségi oktatást az egyetemek akkor tudnak nyújtani, ha az ipari szereplőkkel közösen dolgoznak ki jelentős elméleti és sok gyakorlati elemet tartalmazó képzési programokat. Ez a stratégiai megállapodás az egyetem mind a 13 karát segíti – jelentette ki a kari vezető.

A Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék óráiba a jelenlegi tanévben csaknem 150 egyetemi hallgató kapcsolódott be, szélesítve ismereteiket többek között a kémiai technológia és az analitikai minőségbiztosítás terén. Az Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéken 39 negyedéves és 10 ötödéves gyógyszerészhallgató tanult. Az elmúlt években ezeken a képzéseken több mint ezer hallgató vett részt. A gyógyszergyár körülbelül 50 magasan kvalifikált szakembere végez jelenleg is oktatói feladatokat.

A megállapodás értelmében a Teva lehetőséget és szakmai irányítást biztosít a bevont hallgatók részére tudományos diákköri munkák, diploma- és szakdolgozatok, valamint PhD-disszertációk készítésére, és az ezekkel kapcsolatos feladatok, értékelések elvégzésére. Ezentúl a képzés részeként abban is segítik a hallgatókat, hogy könnyebben jussanak be a  munkaerőpiacra, valamint az érdeklődők az önismeret-fejlesztés és más készségek terén is segítségeket kaphatnak a Teva HR-szakembereitől.

 
Sajtóközpont  - OCs