A Debreceni Egyetemnek, az intézménnyel együttműködő cégeknek és a DE hallgatóinak egyaránt kedvező tapasztalatai vannak a folyamatosan bővülő gyakornoki- és duális képzési programokról – derült ki a témában rendezett csütörtöki fórumon.

A Debreceni Egyetem gyakornoki- és duális képzési programjai egyre sikeresebbek, évről évre több hallgató és vállalat választja ezeket – hangzott el a Gazdaságtudományi Kar (GTK), a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK), valamint a MAG Praktikum Gyakorlatszervező Központ által közösen rendezett Gyakornoki- és Duális Fórumon, amelyen több mint 50 szervezet 79 munkatársa, valamint csaknem 400 hallgató vett részt.


Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja kifejtette: vállalati együttműködést igénylő gyakorlatorientált képzések elsősorban a GTK-n és a MÉK-en folynak az egyetemen, de kisebb számban más karokon, például a Műszaki- és az Informatikai Karon, valamint a Természettudományi és Technológiai Karon is előfordulnak. Az elmúlt 15 évben a DE több tízezer hallgatója vett részt ilyen programokban.

– A mai munkaerőpiacon egyre fontosabb, hogy a diákok munkatapasztalatot nyújtó gyakorlati helyet találjanak maguknak – hangsúlyozta a kancellár.

Pető Károly, a DE GTK dékánja arról számolt be, hogy a legnagyobb létszámú kar, a GTK hallgatói közül évente csaknem ezren vesznek részt a DE valamelyik partnerénél szakmai fejlődésükben fontos szerepet betöltő gyakorlaton.

Stündl László, a DE MÉK dékánja hangsúlyozta: arra törekszenek, hogy olyan tudással lássák el hallgatóikat, amely megfelel a munkaerőpiac elvárásainak. Ezért az elmélet mellett nagyon fontosak a cégeknél megszerezhető tapasztalatok is.

Dékán Tamás, a MAG Praktikum Gyakorlatszervező Központ ügyvezetőjének előadásából kiderült, hogy partnerszervezeteik száma jelenleg csaknem 2 500.

- A hallgatók többsége azt jelzi nekik, hogy a gyakorlati helyeken önálló, értelmes, felelősségteljes munkát szeretnek végezni, amely elvárás az esetek döntő többségében teljesül – fejtette ki.

Szilágyi-Asztalos Gyöngyi, a DE Oktatási Igazgatóságának képviselője elmondta: a duális képzési forma a Debreceni Egyetemen először a 2015/2016-os tanévben jelent meg hat agrár és egy műszaki szakon. Akkoriban 17 vállalatnál, 30 hallgató csatlakozott ehhez. Ez a szám a mostani tanév második félévére 32 szakra, 301 vállalatra és 175 hallgatóra emelkedett.

Sipos Péter, a DE MÉK oktatási dékánhelyettese hangsúlyozta, hogy 18 partnerükkel négy alapszak és négy mesterszak keretében folytatnak duális képzést. Náluk vannak olyan szakok, ahol jelentős túljelentkezés mutatkozik ezen lehetőségek iránt, vagyis nincs elég olyan cég, ahová mehetnének hallgatóik.

– A vállalatok részéről is pozitívak a visszajelzések, ők sok esetben arra igyekeznek felhasználni ezt a lehetőséget, hogy megismerjék az egyetemi hallgatókat, így igyekeznek biztosítani saját későbbi munkaerő-utánpótlásukat – tette hozzá.

Fenyves Veronika, a DE GTK oktatási dékánhelyettese, a kar duális képzéseivel kapcsolatban arról számolt be, hogy jelenleg 56 hallgatójuk érdekelt ebben, akik az év 52 hetéből 26-ot az egyetemen 26-ot a cégeknél töltenek. Szeptembertől nyolc helyett tíz mesterképzés keretében lesz duális képzés elérhető GTK-n. Az érdeklődők a kar honlapján, a Duális képzés menüpont alatt találnak információkat azokról a vállalatokról, amelyekhez a felvi.hu-n keresztül lehet jelentkezni.

Ezt követően az EFOP-3.5.1-16-2017-00007 azonosítószámú „Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen (DDE)” című projekt keretében megrendezett fórumon megjelent cégek, vállalatok képviselői osztották meg vonatkozó gyakorlataikat, tapasztalataikat, illetve a gyakorlati képzésekkel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaptak az egyetem képviselőitől.

A kerekasztal megbeszélés után a hallgatók találkozhattak a cégekkel, ahol megismerhették az egyes szervezetek által kínált ilyen lehetőségeket.


Sajtóiroda - OCs