Geoinformatika elsőkézből

Újabb duális partnere van a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának. A HM Zrínyi Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás értelmében a kar Földtudományi Intézetének hallgatói már az egyetemi képzésük alatt elsajátíthatják a hazai honvédelemhez kapcsolódó modern geoinformációs módszereket.

- A Debreceni Egyetem duális képzései nagyon sikeresek, hiszen a hagyományosan magas szintű oktatás szoros kapcsolata az iparral megerősíti az együttműködéseket, naprakész tudást ad a hallgatóknak, a cégeknek pedig kiváló szakemberutánpótlást biztosít. A Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) különösen nagy hangsúlyt fektet erre a képzési formára, és folyamatosan növeli a duális partnerek számát- fogalmazott Kun Ferenc, a TTK dékánja.  

A kar legújabb duális partnere a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (HM Zrínyi). Az erről szóló megállapodást Kun Ferenc dékán és Kulcsár Gábor, a Kft. ügyvezetője június elsején Budapesten írta alá.  

- A HM Zrínyi Nonprofit Kft. az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, és a térképészet minden szegmensét képviseli, portfóliója egyedülálló Magyarországon. Így a hallgatók a geoinformatikai szakképzettségüknek megfelelő, a munkaerőpiacon is felbecsülhetetlen értékű gyakorlati jártasságot szerezhetnek- mondta Kulcsár Gábor, a HM Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetője.  

Az együttműködési megállapodás célja egyrészt, hogy biztosítsa a kar Földtudományi Intézetének hallgatói számára a gyakorlati képzési lehetőséget, másrészt, hogy a Magyar Honvédség geoinformációs és térképészeti támogatásához a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-nél rendelkezésre álló szakértelem, szakember-utánpótlás hosszú távon is biztosított legyen.  

Sajtóközpont - CzA
Fotó: HM Zríniy NKft./Kertész László