Gazdasági előrejelzések és a valóság

Bevezetés a viselkedésgazdaságtanba és kísérleti módszerekbe címmel tartott előadást Oláh Tamás doktorandusz, a Heidelbergi Egyetem Alfred Weber Institute of Economics kutatója szerdán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A DE korábbi hallgatója többek között arra mutatott rá, hogy az emberek döntései adott esetben hogyan és miért mennek szembe a gazdasági előrejelzésekkel, miért mondanak ellen a hagyományos közgazdaságtudomány szűken értelmezett „homo oeconomicus”-ának, az önérdekkövető, haszonmaximalizáló, tökéletesen informált elméleti lénynek, amely sok alapmodell kiindulópontja.

Több mint kétszáz főt vonzott a DE Gazdaságtudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának Közgazdaságtudományi Munkabizottsága és a Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Szervezete által szervezett, a Világgazdaságtan tárgy keretén belül megvalósult prezentáció.

Oláh Tamás a többek által a játékelmélet gumicsontjaként aposztrofált fogolydilemma ismertetésével kezdve számos példán és elméleten át mutatta be, mi is a viselkedésgazdaságtan. 

- Rengeteg gyakorlati tényező befolyásolja, miként működnek a valóságban az emberi döntések, melyek számtalanszor szembe mennek a hagyományos gazdasági előrejelzésekkel. A kutatómunkánk során figyelembe veszünk sok, hagyományos elméleteken kívüli dolgot, és új modelleket építünk fel. Mindezt legtöbbször kísérleti alapon tesszük, vagy legalábbis ily módon ellenőrizzük – fejtette ki a szakember, aki azt is részletesen bemutatta, hogyan is zajlanak a gyakorlatban a szakterületén a kutatások. A viselkedésgazdaságtan erőteljesen interdiszciplináris kutatási terület, a közgazdaságtudományon túl, azt gazdagítva épít a szociológiai, pszichológia, neurobiológiai és sok más terület kutatásainak legfontosabb új eredményeire is.

Oláh Tamás felvázolta, miért is kísérleteznek, illetve arról is tájékoztatást adott, milyen etikai elvárásokat kell betartani a kutatónak a kísérleti közgazdaságtanban. A folytatásban híres kísérletek szemléltetésével mutatott rá, hogy mekkora különbség lehet a várható racionális válaszok és az emberek valós reakciói között. A Diktátor játékot vagy épp az Ultimátum játékot a hallgatóság is kipróbálhatta, így valós élmények segítségével jobban megérthették a hallottakat. 

- A kísérletek nyomán elméletek rajzolódnak ki, melyek megmutatják, milyenek az egyéni és a   szociális preferenciák. Lényeges, hogy nagyban függ a döntés attól, milyen opciók állnak rendelkezésre, és különösképpen attól is, hogyan fogalmazzák meg akár ugyanazt a helyzetet a döntéshozó számára – mondta Oláh Tamás.

Az előadás végén a hallgatók feltehették a kérdéseiket, legtöbben arra voltak kíváncsiak, mi alapján választják ki a kísérletekben részt vevő alanyokat, hogyan biztosítható a reprezentativitás, hogyan általánosíthatóak az eredmények.


Oláh Tamás angolul is előadta prezentációját, illetve az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank támogatásával megvalósuló módszertani kurzusok keretén belül kétnapos workshopon mutatja be a téma rejtelmeit a GTK kollégáinak és doktoranduszainak csütörtökön és pénteken.


Sajtóközpont- KSzD