A gazdasági szakemberek és a jogászok egyre inkább egymásra vannak utalva, a gazdaság nem működhet jól a jogászok segítsége, ismeretei nélkül, ezért ennek a két tudománynak tovább kell közelednie egymáshoz – állapították meg a Debreceni Egyetemen tartott I. JogGazd Esten. A házigazda Ihrig Károly Szakkollégium, valamint a Praetor Szakkollégium és a Pro et Contra Debreceni Joghallgatók Egyesülete által szervezett rendezvényen aktuális gazdasági és jogi témákat vizsgáltak.

Az I. JogGazd Esten, melyen a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi (DE GTK), valamint Állam- és Jogtudományi Karának (DE ÁJK) tehetséges, szakkollégiumi hallgatói vettek részt, Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese arról beszélt, hogy a gazdaság- és a jogtudomány szoros kapcsolatban állnak egymással.   

- Nem tudok elképzelni olyan vállalkozást, ahol nincs jogász, vagy ha még sincs, az nagyon hamar alkalmazni fog egyet. A jogászoknak kell megmondani a cégvezetőknek, hogyan kell a vállalatot úgy vezetni, hogy az a jog útvesztőjében megtalálja a helyét – fogalmazott Csernoch László.  

Felföldi János, az Ihrig Károly Szakkollégium igazgatója kifejtette: miközben a gazdaságtudomány képviselői a gazdaság nyelvét beszélik, addig a jogászok Iustitia  nyelvét használják. A jövendő gazdasági szakembereinek ezért azt is meg kell tanulni, hogyan lehet igényeiket úgy megfogalmazni, hogy azok alapján a jogászok segítséget tudjanak adni nekik. A jog képviselőinek pedig a gazdaság nyelvére kell fordítaniuk. Ehhez mindkét oldalról sok türelem és komoly felkészültség szükséges.    

A jogász és közgazdász végzettséggel egyaránt rendelkező Szűcs Lászlóné Siska Katalin, a Praetor Szakkollégium első tanára, igazgatója elmondta, hogy az ÁJK és a GTK szakkollégiumai egyaránt tagjai a Debreceni Egyetem Tehetségtanács Szakkollégiumi Albizottságának. Úgy vélte, érdemes lenne a jelenleginél is szorosabban együttműködni, melynek remek eszköze egy ilyen szakmai tanácskozás.  

 
Balogh Judit, a Pro et Contra Debreceni Joghallgatók Egyesülete Felügyelőbizottságának elnöke arra emlékezett, hogy a 2000-es évek elején, amikor ez az egyesület létrejött, az ÁJK-n szakmai programokat szervezett, majd inkább közösségi összejöveteleket tartottak. Most visszatértek a gyökerekhez, ami szerinte örvendetes.    

- Húsz év múlva az itt jelen lévők közül kerülnek majd ki a vezető értelmiségiek, a jövő problémáit önök fogják megoldani. Használják ezt a mai lehetőséget kapcsolatépítésre is azért, hogy majd két évtized múlva legyen muníciójuk – szólt a hallgatósághoz.   

Az est folyamán tartott szakmai előadások keretében először olyan aktuális téma került napirendre, mint a hazánkban egyre nagyobb számban megjelenő külföldi munkavállalók foglalkoztatása, melynek gazdasági hátteréről a DE GTK részéről Kun András István docens, jogi szabályozásáról Takács Dóra, a DE ÁJK PhD-hallgatója beszélt. Ezt követően külkereskedelemről és beruházásokról is szó esett, melynek előadói Tőkés Tibor, a DE GTK docense, illetve Bihari Erika, a DE ÁJK tanársegédei voltak.  

Az esemény azt is célozta, hogy a szakmai téren való elmélyülés és ismeretátadás mellett a kapcsolatépítésre, eszmecserék megvitatására is lehetőségük legyen az eltérő kutatási irányokkal rendelkező tehetséges hallgatóknak. Így a szervezők fókuszt helyeztek arra, hogy a szakmai rész lezárultával kötetlen beszélgetésekre, csapatépítő programokon való részvételre, versenyeken való megmérettetésekre is időt szakítsanak.  


Sajtóközpont - OCs