Erősödő francia kapcsolatok

A Debreceni Egyetem és a francia intézmények közötti együttműködés további elmélyítése érdekében érkezett az egyetemre Franciaország magyarországi nagykövete. Látogatásának célja, hogy francia felsőoktatási intézményekkel és vállalatokkal kapcsolják össze a DE oktatási és tudományos tevékenységét.

A Debreceni Egyetemen húsz francia hallgató tanul, közülük legtöbben orvostudományi képzésen vesznek részt.

A hétfőn az egyetemre érkezett francia delegáció tagjait Bartha Elek oktatási rektorhelyettes fogadta, aki tájékoztatást adott a DE franciaországi oktatási kapcsolatairól, valamint azokról a képzésekről is szót ejtett, melyeken francia hallgatók tanulnak. Mint mondta: széleskörű együttműködési lehetőségek bontakozhatnak ki a franciaországi partnerségből.

- A francia intézmények és a Debreceni Egyetem között olyan együttműködések kialakításáról egyeztettünk, melyek az oktatás és a kutatások területén valósulhatnak meg. A nagykövetasszony a nemzetközi kapcsolat szélesítésének, elmélyítésének elősegítésére tett ígéretet, emellett szóba került a kölcsönös hallgatói csereprogram is. Közösen felmérjük annak lehetőségét, hogy a meglévő együttműködések mellett mely francia intézményekkel léphetünk kapcsolatba. A francia vállalatok is megismerhetik a Debreceni Egyetemet, a várost, ez pedig további lehetőségeket nyithat meg akár oktatási, akár gazdasági, vállalati területeken – mondta az oktatási rektorhelyettes. 

Látogatása során Claire Legras, Franciaország magyarországi nagykövete méltatta a Debreceni Egyetem tudományos eredményeit, kiemelve, hogy már egy évszázada jelen van a francia nyelv és kultúra oktatása az intézményben.

- Sokat hallottam francia akadémikusoktól a Debreceni Egyetemről, és személyesen is meggyőződhettem arról, milyen magas színvonalú oktatási és tudományi tevékenység folyik itt. Látogatásom célja elsősorban, hogy megtaláljuk azokat a fókuszterületeket, melyeken együttműködhetünk majd a jövőben a DE-vel, és összekapcsolhatjuk a magyar és a francia felsőoktatást. Szeretnénk támogatni a Debreceni Egyetemen folyó francia nyelvi képzést, hozzájárulva ezzel az évszázados hagyományok erősítéséhez, valamint a szorosabb partneri kapcsolatok kialakításához – emelte ki a diplomata.


A delegáció tagjai megismerték az intézmény képzési rendszerét, nemzetközi oktatási programját, találkoztak a Debreceni Egyetemen tanuló francia szakos magyar hallgatókkal, valamint a DE idén száz éves Francia Tanszékének munkatársaival is.

Sajtóközpont - BZ