Kiváló szakmai tevékenységéért a Debreceni Egyetem három munkatársát és egy hallgatóját tüntette ki az önkormányzat. Juhász Lajos egyetemi docens és Szekanecz Zoltán egyetemi tanár Hatvani-díjat, Kovács Csilla osztályvezető főorvos Boncz László-díjat, Kozák Luca atléta, az intézmény hallgatója pedig Hajós Alfréd-díjat vehetett át az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából rendezett vasárnapi ünnepségen.

A Debrecen Város Hatvani-díja elismerést a közgyűlés idén a Debreceni Egyetem két szakemberének, Juhász Lajosnak, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének és Szekanecz Zoltánnak, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Reumatológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának adományozta. 

Juhász Lajos a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet 1980-ban. 1981-ben kezdett dolgozni a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, 1991 januárjától tölti be a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöki tisztségét. 1996-ban természetvédelmi szakosító oklevelet szerzett a Pannon Agrártudományi Egyetemen. 2000-től a Debreceni Egyetem Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszékének vezetője. A természetvédelmi mérnöki szak országos alapítója, 2002-től a szak vezetője, jelenleg az alap- és a mesterképzés vezetője. 2006-ban habilitált. 2012-ben a természetpedagógia szak létrehozója és megalapítója volt. A Magyar Haltani Társaság alelnöke, a Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság tagja, a Calandrella című természettudományos folyóirat technikai szerkesztője. Nemzetközi szakértőként működik közre a Szlovák Tudományos Akadémia munkájában. A Magyar Akkreditációs Bizottság szakértője, Debrecen város Zöld Munkacsoportjának több tagja is a tanítványa volt. 

Szekanecz Zoltán 1982-ben kezdte meg orvosi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán, ahol 1988-ban summa cum laude minősítésű diplomát szerzett. Érdeklődése már egyetemi évei alatt a tudományos diákkörök és külföldi egyetemek kutatási lehetőségei felé terelte, de az oktatásba is bekapcsolódott, így a DOTE Anatómiai Intézetében demonstrátorként tevékenykedett. A diploma megszerzése után a DOTE III. számú Belgyógyászati Klinikáján kezdett dolgozni, majd több orvosi területen tett szakvizsgát. 2001-ben megszerezte az MTA doktora címet is. 2001-től a reumatológiai tanszék vezetője, 2008-tól egyetemi tanár. 2004-2007 között a gyógytornász szak fizioterápiás tanszékének vezetője, 2013-2017 között a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának általános és szakképzési dékánhelyettese volt. Külföldön is dolgozott tudományos munkatársként és vendégkutatóként. 2022-ben az egészségügyi ellátás fejlesztéséért végzett szakmai, közszolgálati és tudományos tevékenységének elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Egész pályafutását az elhivatottság, a szakmai alázat és a töretlen fejlődés igénye jellemzi. 

Debrecen Város Boncz László-díját Kovács Csilla, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa vehette át. 

Kovács Csilla a Polgáron töltött általános és középiskolai évek után 1989-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Első munkahelye a Kazincbarcikai Kórház Sebészeti Osztálya volt, ahol 1993-ban sebészeti szakvizsgát tett. Ezt számos szakképesítés megszerzése követte: 1999-ben belgyógyászat szakvizsga, 2000-ben háziorvostan licence-vizsga, 2006-ban neurológiai, 2007-ben sürgősségi orvostan szakvizsga. 2010-ben egészségügyi menedzser szakértő és orvos-közgazdász végzettséget is szerzett a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. 2007 óta a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosa. Az orvostudomány szinte valamennyi területén jártasságra és tapasztalatra tett szert. Ezen készségeknek különösen a koronavírus-járvány időszakában vette nagy hasznát, amikor a kórház betegellátó egységei a COVID-betegek ellátására rendezkedtek be. Maga is fáradhatatlanul küzdött az életek megmentéséért, miközben saját munkatársaiban is tartania kellett a lelket. 

Hajós Alfréd elismerő díjban részesült Kozák Luca olimpikon, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar pénzügy-számvitel szakos hallgatója.  

Kozák Luca neve ma egyet jelent a debreceni atlétikával. Folyamatosan mosolygó, pozitív energiát sugárzó, hihetetlenül céltudatos sportoló, aki nem ijed meg a kudarcoktól. Sőt, ezeket is csak az előnyére fordítja, erőt merít belőlük. Edzőjével és a szakmai stábjával együtt folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél rövidebb idő alatt teljesítse a gátfutás 100 méteres távját. Saját bevallása szerint is „van még benne” teljesítmény, vagyis képes lesz a jelenlegi csúcsánál is jobb időt futni. Az utóbbi esztendőkben több kiváló eredményt is elért, így például 2022-ben Münchenben az Európa-bajnokságon magyar csúcstartóként 2. helyezett lett, ugyanezen év februárjában a lengyelországi Torunban beállította a fedett pályás országos csúcsát. 2020-ban a Gyulai István Memorialon 36 éves országos csúcsot döntött meg. Nem csak sportkarrierjére koncentrál: mindig is a reál tantárgyak érdekelték – például a matematika és a kémia –, így a Debreceni Egyetemen vegyészmérnöki diplomát szerzett. Számtalan szállal kötődik Debrecenhez, s még akkor sem vált meg a várostól, amikor lehetősége lett volna külföldön tanulni és sportolni. 

A kitüntetéseket Papp László polgármester adta át az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 66., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 33. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen vasárnap a Kölcsey Központban. 

Sajtóközpont - CzA