Ülésezett a Szenátus

Tudományos tanácsadói pályázatokat rangsorolt és doctor honoris causa-cím adományozásáról is döntött a tanév első ülésén a Debreceni Egyetem Szenátusa. A testület szavazott a karok képzési programjának módosításáról, valamint számos együttműködési megállapodás megkötését támogatta.

Az Egészségügyi és Népegészségügyi Karok augusztus 1-jei egyesülésével létrejött Egészségtudományi Kar képviseletében új szenátusi taggal bővült a Debreceni Egyetem legfőbb döntéshozó testülete. A szeptemberi ülésen Bács Zoltán kancellár beszámolójában kiemelte, hogy jelenleg az előző tanév lezárása és az indikátornak számító teljesítménymutatók kiértékelése ad feladatot az egyetemi vezetésnek.

Az intézményt érintő gazdasági intézkedésekről szólva Bács Zoltán arról beszélt, hogy bár néhány egyetemi beruházást leállítottak, az intézmény vizsgálja a lehetőséget, hogy más forrásokból, akár hosszabb idő alatt, de megvalósítsa a tervezett fejlesztéseket. A kancellár kitért rá, hogy az egyetem biztosítani fogja épületeiben a rendes működéshez szükséges hőmérsékletet, és az őszi félév időbeosztásában sem kell rendkívüli módosítást eszközölni, mivel a jelenlegi keretek igazodnak az eltérő kari sajátosságokhoz.

A Szenátus elsőként az elmúlt időszak elektronikus szavazásainak jegyzőkönyveit hagyta jóvá, majd tudományos tanácsadói pályázatokat rangsorolt és doctor honoris causa-cím adományozásáról döntött. A testület több ponton módosította az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A változások érintik a Karok Működési Rendjét, a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét, az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályok mellékletét, továbbá az egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendjét. Módosították továbbá a DE Hallgatói Felvételi Szabályzatát, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.

Oktatási ügyekről is határozott a testület: elfogadta a karok képzési programjának módosítósításáról beterjesztett javaslatot, jóváhagyta a színházi író és dramaturg szakirányú továbbképzési szak létesítését a Bölcsészettudományi Karon, illetve az angol nyelvű ápolás és betegellátás alapképzési szakon ápolási szakirány (ETK) és az angol nyelvű gazdaságinformatikus (IK) szak indítását új képzési helyen, nappali munkarendben.

Az ülésen Bács Zoltán kancellár beszámolt az egyetem részvételével működő gazdasági társaságok 2021. évi működéséről, valamint javaslatot tett a Főnix Cívis Kft. megvásárlására. A cég hosszú évek óta végez betegszállítást, illetve sürgősségi vér-, vizsgálati anyagok szállítását a Debreceni Egyetem Klinikai Központja részére, amelyet mostantól a korábban kiszervezett szolgáltatásokhoz hasonlóan az egyetem saját tulajdonú szervezetben működtet tovább. A cég feladatok ellátásához megfelelő személyi feltételekkel, korszerű eszközparkkal és jól működő know-how-val rendelkezik. Az előterjesztést ellenszavazat nélkül támogatta a testület.

A csütörtöki ülésen több együttműködés megkötésére is felhatalmazást adott a szenátus: a City of Calatafini Segesta és az Associazione Pro loco Calatafini Segesta (Olaszország), Narxoz University (Kazahsztán), a Sunway University SDN BHD (Malajzia), a The Agency for the Regulation of the Alcohol and Tobacco Market and the Development of Winemaking of teh Republic of Uzbekistan (Üzbegisztán) intézményével, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, a Samsung SDI Magyarország Zrt-vel és a Vitesco Technologies Hungary Kft-vel.

Sajtóközpont