Új orvosokat avattak a Debreceni Egyetemen

Az Általános Orvostudományi Kar 159 végzős hallgatója tette le orvosi esküjét szombaton az egyetem Díszudvarán rendezett ünnepségen. A doktoravató ünnepi tanácsülésen 90 magyar, valamint 69 külföldi orvosdoktor vette át diplomáját.

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja ünnepi beszédben kiemelte: a most végzettek büszkék lehetnek arra, hogy tudásukat és orvosi diplomájukat az ország egyik legnagyobb és legrangosabb egyetemén és orvoskarán szerezték meg, amely európai összehasonlításban is megállja a helyét.

Mátyus László hozzátette: a Debreceni Egyetemet mindig a stabilitás és a töretlen fejlődés jellemezte, mindig nyitott volt az új eszmék iránt, ugyanakkor megőrizte az orvosképzés értékeit és készen áll a további fejlődésre.

-    Önök rendelkeznek azzal a modern ismeretanyaggal, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak, és a járvány kapcsán önkéntes segítőként is bizonyították, hogy nemcsak szakmai felkészültségük, hanem emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz. Az elvárásoknak való megfelelés azonban nem könnyű, állandó tanulást, képzést igényel – hangsúlyozta a dékán. 

A szombati ünnepségen a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 90 magyar és 69 külföldi állampolgárságú jelölt tette le esküjét, majd felavatásukat követően vették át diplomájukat. 

-    Mi, a Debreceni Egyetem Rektorhelyettese és a Szenátus, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva a mai nappal önöket tanulmányuk jutalmául orvosdoktorrá avatjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva az orvosdoktorokat megilletik – mondta Csernoch László tudományos rektorhelyettes. 

Az ünnepségen hallgatókat és oktatókat is jutalmaztak. Tizenegy most végzett hallgató kapott DETEP-oklevelet az egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkája elismeréseként (Kulcsár Máté Lajos, Lénárt Vivien, Miltényi-Szabó Balázs, Székelyhidi Virág Enikő, Timmer Bálint, Virga Ákos, Duong Vo Nhu Y, Jacob Chris Mariam, Osemeke Mary Ogorchukwu, Prakash Ashima, Shimo Yunosho).  

Az Általános Orvostudományi Kar Kiváló Oktatója kitüntetést vehette át Lontay Beáta, az Orvosi Vegytani Intézet egyetemi docense, Tóth Dezső, a Sebészeti Intézet igazgatója és

Szentkereszty Zoltán, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szakorvosa.  

Az Idegsebészeti Tanszéken végzett kiemelkedő tanszékvezetői tevékenysége elismeréseként a kar Pro Facultate kitüntetést adományozott Bognár László professzornak. 

Az ÁOK magyar és angol nyelven tanuló hallgatói évfolyamonként megválasztották az általuk legkiválóbbnak tartott egyetemi oktatókat, akik az ÁOK Év Oktatója elismerést vehették át (Lontay Beáta egyetemi docens, Orvosi Vegytani Intézet, Takács Roland Ádám tanársegéd, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Matta Csaba adjunktus, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet,  Birinyi András Mihály egyetemi docens, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Méhes Gábor egyetemi tanár, Pathologiai Intézet, Chang Chien Yi-Che adjunktus, Pathologiai Intézet, Fodor Andrea mesteroktató, Tüdőgyógyászati Tanszék, Megyeri Attila adjunktus, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Emri Gabriella egyetemi docens, Bőrgyógyászati Tanszék, Balla György egyetemi tanár, Gyermekgyógyászati Intézet, Oláh László egyetemi tanár, Neurológiai Tanszék, Csépány Tünde egyetemi docens, Neurológiai Tanszék). 

Kiemelkedő oktató és kutató munkája elismeréseként a kar címzetes egyetemi docensi kitüntető címet adományozott Tóth Katalinnak.  

Négy most felavatott orvosdoktor pedig a DEHÖK Elnökségi Elismerő Oklevelét vehette át a Debreceni Egyetemen végzett szakmai és közéleti tevékenységéért (Jacob Chris Mariam, Kakish Diala Ra’Ed Kamal, Pathan Afrin Javed, Shimo Yunosho).