Új kihelyezett tanszék az Informatikai Karon

A világ egyik leggyorsabban növekvő szoftverfejlesztő cégének hazai leányvállalatával, az EPAM-mal hozott létre speciális oktatási-kutatási szervezeti egységet a Debreceni Egyetem Informatikai Kara. A megállapodás célja a nemzetközi piaci tudás és a naprakész technológiai ismeretek integrálása az oktatásba.

A most aláírt, az EPAM Információ Technológia Kihelyezett Tanszék létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás célja a vállalat és a kar között fennálló szakmai kapcsolatok mélyítése mellett a közös munka intézményesítése.

- Óriási öröm számunkra, hogy az EPAM úttörő szerepet játszhat egy olyan együttműködés létrehozásában, amely egyedülálló a Debreceni Egyetem Informatikai Karának történetében. Az egyetem jelenleg is magas színvonalú képzésének, és az általunk biztosított nemzetközi piaci tudásnak, valamint globális ügyfélprojektjeinkből fakadó naprakész technológiai ismereteinknek köszönhetően minden adott egy még modernebb oktatási forma létrehozásához – mondta Vinkó Bence, a technológiai vállalat magyarországi ügyvezetője. 

A megállapodás két fő terület, az oktatási és kutatási tevékenységek kiszélesítésére fókuszál és piacképes tudást kínál a Debreceni Egyetem Informatikai Kar hallgatóinak.

- Ebben a küldetésben meghatározó szerepet játszanak a kar vállalati partnerei, köztük az EPAM-mal, amelyek speciális kurzusaikkal és a szakdolgozatokhoz, diplomamunkákhoz nyújtott valódi problémák révén a munkaerő piacon kiválóan hasznosítható információkkal látják el a hallgatókat. Ennek a közös munkának újabb mérföldköve a kihelyezett tanszék létrehozása, amely az együttműködés legmagasabb fokát valósítja meg – fogalmazott Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja.

A kihelyezett tanszék által az EPAM lehetőséget és szakmai iránymutatást ad a kar hallgatói részére tudományos diákköri munkák, diploma- és szakdolgozatok, valamint PhD-disszertációk készítésére is, valamint részt vállal az ezekkel kapcsolatos munkák, értékelések elvégzésében. A most aláírt együttműködésnek köszönhetően még szorosabbá válik a kar és ez EPAM kapcsolata 

- Az új együttműködésnek köszönhetően további lehetőségeink nyílnak arra, hogy az ipar oldalát képviselve segítsük az egyetemi oktatás minőségének megőrzését és folyamatos fejlesztését Iszály György Barna, a frissen létrehozott tanszék kinevezett tanszékvezetője, aki tanszékvezetői szerepkörével formálisan visszatér a saját alma materébe, hiszen ő maga is a Debreceni Egyetemen szerezte mind az alap és mesterdiplomáját, sőt, a doktori iskolát is Debrecenben végezte el. Részben tanulmányai mellett, majd annak befejeztével pedig oktatói minőségben is hosszú éveket töltött az egyetem kötelékében, ezt követően pedig a Nyíregyházi Egyetemen vállalt munkát főiskolai docensként. Az EPAM-hoz 2021-ben csatlakozott, ahol jelenleg is – az egyetemi kapcsolatok mellett - az EPAM debreceni irodájának vonzáskörébe tartozó junior utánpótlás programokért felelős.

A szakember tanszékvezetőként részt vesz majd a kari tanács munkájában, ahol konzultációs és tanácsadói szerepben segíti a döntéshozók munkáját. 

- Az EPAM hivatalos képviselőjeként az én felelősségem, a kar vezetőivel való kapcsolattartás mellett, a cégünk oktatási tevékenységének összefogása, az oktatók és az általuk tanított tárgyak szakmai felügyelete is - tette hozzá a szakember.

Az EPAM és a Debreceni Egyetem közti erős kapcsolatot jellemzi, hogy az elmúlt 10 évben a cég több mint 30 munkatársa tartott már előadásokat és különböző kurzusokat főként olyan témákban, mint a szoftverfejlesztés a gyakorlatban, a felhő alapú számítástechnika, a szoftvertesztelés és tesztautomatizálás, de érintették az agilis üzleti elemzési modellek gyakorlati alkalmazását is. A mostani együttműködés részeként az EPAM oktatói továbbra is részt vesznek a Gazdaságinformatikus, Mérnökinformatikus és Programtervező informatikus BSc- és MSc-szakok képzésében, emellett pedig az EPAM a hallgatók számára szakmai látogatási, külön megállapodás alapján pedig akár szakmai gyakorlati lehetőséget is kínál.

Mindezek mellett a felek törekednek arra, hogy a jövőben közös kutatási, oktatási pályázatokon vegyenek részt, emellett célul tűzték ki a közös szakmai rendezvények szervezését, melyen a kar és az EPAM szakemberei egyaránt megoszthatják tudásukat és eredményeiket.

Sajtóközpont