Új képzésekről döntöttek

Oktatási ügyekről, szabályzatváltozásokról, valamint új képzések létesítéséről és indításáról döntött január 28-án a Debreceni Egyetem legfőbb döntéshozó testülete. A Szenátus tagjai elektronikusan szavaztak.

A testület jóváhagyta a decemberi, valamint a – modellváltásról döntő – januári szenátusi ülések jegyzőkönyveit, valamint támogatta címzetes egyetemi tanári cím adományozását Ferencz Orsolya Ildikó tudományos főmunkatárs, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére.

A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház mint különálló szervezeti egység megszűnése miatt módosították az SZMSZ karok működési rendje melléklet Általános Orvostudományi Karra vonatkozó részét.

Az Informatikai Karon megszűnik a Könyvtárinformatika nem önálló Tanszék, miután a Szenátus  korábbi határozata alapján az informatikus könyvtáros alapképzési szak, a könyvtártudomány  mesterképzési szak, könyvtárpedagógia tanár mesterképzési szak és a könyvtárostanár osztatlan tanári szak felmenő rendszerben, 2020. augusztus 1-jétől átkerült az Informatikai Karról a Bölcsészettudományi Karra. Ezek mellett módosultak a Gazdaságtudományi Karra és a Népegészségügyi Karra vonatkozó részek is.

A Szenátus elfogadta az SzMSz Szolgáltató és Igazgatási Egységek Működési Rendje című mellékletének a – tavaly létrehozott – Könnyűzenei Intézetre vonatkozó részét.

Változott a Debreceni Egyetem felvételi eljárásról szóló szabályzatának Állam- és Jogtudományi Karra vonatkozó melléklete, a tanulmányi és vizsgaszabályzat Műszaki Karra vonatkozó melléklete, valamint a hallgatói térítési és juttatási szabályzat Egészségügyi Karra vonatkozó melléklete. A testület támogatta a Debreceni Egyetem Minőségbiztosítási Kézikönyvének változását, valamint a 2020/2021. tanév időbeosztásának módosítását a GTK-n.

Számos új képzésről döntött a Szenátus. Megszavazták a kortárs könnyűzene (ZK) alapképzési szak indításának, az adattudomány (IK) mesterképzési szak, a magyar és angol nyelvű biostatisztika (NK) mesterképzési szak, valamint a magyar és angol nyelvű egészségfejlesztés (NK) mesterképzési szak létesítésének javaslatát. A testület jóváhagyta az iráni University of Isfahan intézménnyel történő együttműködési megállapodás aláírását is.

Sajtóiroda - TPL