Új doktorait köszöntötte az MTA

Nyolcvankét kutató, köztük a Debreceni Egyetem hat munkatársa nyerte el 2022-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. A kiemelkedő tudományos munkásságukat egy doktori műben összegző, eredményeik egy kiemelt részét pedig sikeresen megvédő kutatók az MTA Székház Dísztermében vehették át oklevelüket.

Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet annak ítélhetik oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt szakot a fokozat megszerzése óta is eredeti eredményekkel gyarapította, hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő kutatói munkásságot fejt ki, és eredményeit doktori műben foglalja össze.

- Az MTA doktora cím megszerzése öröm és felelősség is egyben. Aki az MTA doktora lett, azt egyúttal szorosabb kötelék is fűzi az Akadémiához. Az eddiginél is jobban odafigyelnek rá, még jobban adnak a véleményére. Ennek különös jelentősége van a sokszor tudományos köntösbe bújtatott áltudományos nézetek térhódításának korában – fogalmazott ünnepi beszédében Freund Tamás.

Az MTA elnöke hangsúlyozta: mi, kutatók tudjuk, hogy az ismeretlent fürkésző kérdésekre – tartalmuktól függetlenül – csak egyetlen jó válasz adható: a tudományosan megalapozott válasz. Mától Önöknek is nagyobb a részük közös felelősségünkben, a tudomány, a tudás értékének megőrzésében.

Az MTA Székház Dísztermében március 28-án rendezett ünnepségen a Debreceni Egyetem tudományos tevékenységet folytatói oktatói, kutatói közül hatan – Csomós György (Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék), Erős Vilmos (Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet), Molnárné Kovács Judit (Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet), Muzsnay Zoltán (Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet), Póka Róbert (Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet) és Veress Emőd (Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék) – vehették át a rangos cím elnyerését igazoló oklevelüket.

A Debreceni Egyetemen a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak között ezzel 114-re emelkedett az MTA doktora címmel rendelkezők száma.

Bővebb információ és az új doktorok névsora, méltatása az MTA honlapján olvasható.

Sajtóközpont – BZs

forrás, fotó: mta.hu