Tanítás és tanulás: út a világ megismeréséhez

Zenepedagógia generációkon át címmel a Magyar Tudomány Ünnepe keretében mutatta be szerdán a Debreceni Egyetem (DE) Zeneművészeti Kar professor emeritusa, Duffek Mihály 70. születésnapjára összeállított tanulmánykötetet a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete.

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Székházának Csokonai termében rendezett ünnepségen Takács Levente, a BTK oktatási dékánhelyettese köszöntőjében kiemelte, miért is köszönti a Bölcsészettudományi Kar egyik intézete és doktori iskolája a Zeneművészeti Kar professzorát.

- Duffek Mihály aktív résztvevője a Humán Tudományok Doktori Iskola neveléstudományi programjának, nem csupán törzstag 2011 óta, hanem Oktatáskutatás és alkalmazásai címmel alprogram alapítótagja, amelyen belül zenepedagógiai kutatásokat vezet – hangsúlyozta Takács Levente.

A BTK Humán Tudományok Doktori Iskola keretében Duffek Mihály vezetésével működő alprogram elsősorban pedagógusok számára kínál kutatási lehetőséget, az oktatási tevékenység kutatásalapú, minőségi fejlesztésének támogatása érdekében. A képzési és kutatási kínálat a természettudományoktól a humán tudományokon át a művészet- és sportpedagógiáig terjed.

- Az alprogram teremti meg a tantárgy-pedagógiai kutatások eredményes végzéséhez szükséges optimális kutatási környezetet: a pedagógiai-pszichológiai, a szaktudományi és a társtantárgy-pedagógiai szakemberek együttműködését, amely Duffek professzor munkája révén összekapcsolja a bölcsészet- és a zenetudományokat, gazdagítva ezzel a doktori iskola programját – fogalmazott Pusztai Gabriella, a DE BTK Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője.

A Zenepedagógia generációkon át című tanulmánykötet – amely az Oktatáskutatók könyvtára sorozat kiadványaként jelent meg – szerzői Duffek Mihály doktoranduszai, akik írásaik középpontjába a zenei nevelést állították, különböző aspektusokból megközelítve.

Duffek Mihály a könyvbemutatón rövid előadásban idézte fel szakmai – zongoraművészi, zenepedagógiai – munkásságának legfontosabb állomásait, benne a BTK Humán Tudományok Doktori Iskola keretében végzett témavezetői tevékenységét. Mint - stílszerűen - fogalmazott:

- Egy húron, azaz ha a zongorára gondolok, inkább 88 húron pendülünk együtt.

A rendezvény a kötet szerkesztői, Szűcs Tímea és Bartalis Izabella, valamint szerzői részvételével kerekasztal-beszélgetéssel zárult a DAB Székház Csokonai termében.

Sajtóközpont - BZs