A tanév utolsó Szenátusa

Magasabb vezetői pályázatokat rangsorolt, címek és kitüntetések adományozásáról szavazott, valamint döntött a kari struktúra módosításáról a Debreceni Egyetem Szenátusa. A testület júniusi ülésén határozott a karok következő tanévre vonatkozó képzési programjairól is.

Igazgatói megbízások átadásával kezdte június 23-ai ülését a Debreceni Egyetem Szenátusa, az intézmény egyes szolgáltató és igazgatási egységeinek vezetői vették át új megbízásukat. A Tudományos Igazgatóságot Varga Zsolt, az M. Tóth Ildikó Sajtóközpontot Takács Péter Levente, a Rektori Kancellári Kabinet Koordinációs és Stratégiai Igazgatóságot Kiszil Okszána, a Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központot Páll Dénes, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központot Jenei Attila, az Oktatási Igazgatóságot Pósánné Rácz Annamária vezeti a következő öt évben, utóbbi igazgató későbbi időpontban veszi át megbízását.
 
Rektori beszámolójában Szilvássy Zoltán professzor kitért a QS-rangsorban elért helyezésre, amely kapcsán kiemelte az intézmény akadémiai kiválósági címmel is rendelkező karok – Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar – tudományos teljesítményét. Példaként említette a GYTK rendkívül sikeres tudományos tutori rendszerét, és célul tűzte ki a modell meghonosítását az intézményi többi karán.
 
Az egyetemi vezető felidézte az Egyesült Arab Emírségek nagykövetével folytatott eredményes egyeztetéseket, amely nyomán az intézmény előtt áll a lehetőség, hogy csatlakozzon egy nemzetközi kutatási munkacsoport létrehozásához, amelyben iparági szereplők mellett kutatók és hallgatók bevonásával olyan valós problémákra keresnek megoldást, amelyekkel a kormányok és a vállalkozások szembesülnek napjainkban. A megbeszélés eredményeként az egyetemmel már kapcsolatban álló emírségekbeli gazdasági szereplők pedig az ágazati klaszterek munkájába is bekapcsolódhatnak.
 
Személyi ügyek között Tőzsér József élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi, illetve Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi pályázatát, illetve Mészáros József kabinetfőnök főigazgatói (Rektori-Kancellári Kabinet) és Karácsony Gyöngyi főigazgatói (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) pályázatát is támogatta a testület. Professor Emeritus címek, valamint a Pro Universitate-díj és a Dr. Tankó Béla Emlékdíj adományozásáról is döntöttek csütörtökön.
 
A Szenátus támogatta az egyetem kari struktúrájának átalakítását, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával a Népegészségügyi Kar Egészségügyi Karba történő beolvadásával létrejön az Egészségtudományi Kar (ETK).
 
Az ülésen módosították egyebek mellett a Karok Működési Rendjét, a DE Habilitációs Szabályzatát, a DE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatát, a DE Tájékoztatási Rendjét, a DE Klinikai Központ Működési Rendjét. Elfogadták a DE 2022 és 2025 között érvényes Nemi Esélyegyenlőségi Tervét, valamint hatályon kívül helyezték a Debreceni Egyetem kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját, ugyanis a szabályzatban foglalt rendelkezéseket az Intézményfejlesztési Terv tartalmazza, így indokolatlan a kettős szabályozás fenntartása.
 
A testület elfogadta a 2022/2023. tanév kari Képzési Programjait, illetve módosította a 2022/2023. tanév időbeosztását, emellett támogatta a gyermekkultúra (GYGYK) mesterképzési szak, az óvodapedagógus (GYGYK) alapképzési szak angol nyelven, a geoinformatika (TTK) mesterképzési szak angol nyelven, az adattudomány (IK) mesterképzési szak magyar és angol nyelven, illetve a geoinformatika (TTK) mesterképzési szak duális képzési formában történő indításának javaslatát.


Több együttműködés megkötésére is felhatalmazást adott a testület: a National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Ukrajna) egyetemmel, a Kozybayev University (Kazahsztán) egyetemmel, az International Information Technology University JSC (Kazahsztán) egyetemmel, a University of Florence (Olaszország) egyetemmel is megállapodást köt az intézmény.
 
A Szenátus támogatta a Magyar Állam Pharmapolis Klaszter Kft-ben lévő üzletrészének Debreceni Egyetem általi, névértéken történő megvásárlását, valamint meghosszabbította a Debreceni Egyetem közhasznú felügyelő bizottság megbízását.

Sajtóközpont