Rangos szakmai elismerés a TTK professzorának

Tircsó Gyula, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Kar (TTK) tanszékvezető egyetemi tanára a Hevesy György-előadássorozat keretében neves német egyetemeken számol be kutatásairól a következő hónapokban. A külföldi, neves kutatóktól érkezett felkérés rangos szakmai elismerésnek számít.

A Hevesy Györgyről elnevezett előadás-sorozatot a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Német Kémiai Társaság (GDCh,) hozta létre. Az első előadásokat 2008-ban rendezték meg Magyarországon és Németországban. Az előadás megtartására a két szervezet terjeszt fel jelölteket, majd a legnevesebb német kémikusokból (Barbara Kirchner, Tobias Beck, Angela Casini, Christoph Schneider) álló négytagú bizottság választja ki a kutatót. 

A magas rangú szakmai elismerést legutóbb Tircsó Gyula, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára nyerte el. A professzor az orvosi képalkotás kémiájának területén végez kutatásokat. Vizsgálatai középpontjában a Mágneses Rezonanciás Képalkotás (MRI) kontrasztanyagai fizikai-kémiai tulajdonságainak javítása, valamint újabban a (potenciálisan) toxikus gadolínium-komplexekmás kontrasztanyagokkal való helyettesítése áll. Ezek elsősorban olyan mangán(II)vegyületeken alapulnak, amelyek kevésbé veszélyesek az élő szervezetre, de ugyanolyan vagy még jobb paraméterekkel rendelkeznek. A Mn(II)-komplexek alkalmazása megteremti a kapcsolatot az MRI és a nukleáris medicina (Pozitron Emissziós Tomográfia, PET) között a diagnosztikai Mn(II) izotópok sokszínűségének köszönhetően. 

-    A díj a radiokémikusok képviselőinek az elismerését tükrözi. Ez egyrészt jelzi számomra, hogy a vezetésemmel működő Ritka(föld)fém Kutatócsoport tevékenysége külföldről is látszik. Másrészt egy magyar Nobel-díjas vegyész nevével fémjelzett kitüntetés különösen jelentős minden hazai kutató számára. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Brücher Ernő emeritus professzor által alapított kutatócsoport munkássága - amely a 2000-es évek elejéig meghatározóan a Mágneses Rezonanciás Képalkotásban (MRI-ben) alkalmazott kontrasztanyagok kémiai vizsgálatát jelentette - ezzel a díjjal immár a nukleáris medicina területén is jegyzetté vált – hangsúlyozta a professzor.   

Tircsó Gyula hozzátette: az eredményes szakmai munkához szükség volt a debreceni radiokémikus, orvos, fizikus kollégáinak, illetve közreműködő partnereinek (DE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék, ScanoMed, ELKH Atomki) támogató együttműködésére. A közös munkát a jövőben is folytatni szeretnék. 

A meghívások olyan német egyetemekre szólnak, ahol a nukleáris medicina területén jelentős kutatások zajlanak. Tircsó Gyula előadásait a tervek szerint október 26-28 között tartja Heidelberg, Tübingen és Jülich egyetemein. 
A jelentős szakmai elismerésnek számító lehetőséget Tircsó Gyula előtt hat kutató kapta meg (Fülöp Ferenc, Szeged, Lutz F. Tietze, Göttingen, Ormos Pál, Szeged, Kónya Zoltán, Szeged, Gerald Brezesinski, Potsdam, Karsten Krohn, Paderborn). 

Az előadás-sorozat névadója Hevesy György (1885-1966) magyar vegyész, aki Németországban is kutatott és tanított. 1943-ban kémiai Nobel-díjat kapott a radioaktív nyomjelzéses módszer kifejlesztéséért. 

További információk a Hevesy György-előadássorozatról itt olvashatók. 

Sajtóközpont - CzA