Közvetlen kapcsolat Debrecen és Eperjes között

Több mint huszonöt évre visszanyúló szakmai kapcsolat alapozta meg, hogy az Eperjesi Egyetem rektorát, Kónya Pétert díszdoktorrá avatja a Debreceni Egyetem.

1990-ben, az akkor még a kassai egyetemhez tartozó eperjesi bölcsészkar történészei kezdeményezték a két intézmény történelmi intézeteinek együttműködését, a tudományos kapcsolat pedig azóta is töretlen.

A felvidéki városok történetét, társadalmát kutató Kónya Péter rendszeresen szervezett a felső-magyarországi történelem iránt érdeklődő debreceni hallgatóknak terepgyakorlatot, kirándulásokat, kutatói munkájukat segítve a helyi levéltárakba is kalauzolta a kiutazó fiatalokat.

A debreceni és eperjesi intézetek között tíz éve hivatalos együttműködés keretében rendeznek konferenciákat és tudományos kutatásokat a történészek, immár a Debreceni Egyetem és az önálló Eperjesi Egyetem kapcsolatait szélesítve.

- Ritka az olyan együttműködés, mint ami a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara és az eperjesi intézmény között van, rendszeresen szervezünk közös konferenciákat, amelybe az eperjesiek a környező országok történész kollégáit is meghívják. Jelenleg a 2017 decemberére, a reformáció évfordulójára tervezett konferencián dolgozunk együtt, melyet magyar, szlovák, osztrák, horvát és erdélyi szakemberek részvételével Eperjesen rendeznek – mondta Papp Klára, a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

Kónya Péter eperjesi rektor, a Debreceni Egyetem díszdoktora hozzátette, hogy jövő héten is konferenciára várják a debreceni kollégákat, az intézmények pedig a szakmai folyóiratok szerkesztésében is segítik egymást.

Kónya Péter november 25-én délelőtt  A válság gyökerei - a felső-magyarországi szabad királyi városok 1670-1711 címmel tartott díszdoktori bemutatkozó előadást a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének könyvtárában.

Sajtóiroda - SzL