Díjnyertes ismeretterjesztő cikk

A tüzek élővilágra gyakorolt hatásáról írt cikkével első díjat nyert az MTA és a Tudományos Ismerterjesztő Társulat pályázatán Valkó Orsolya, a DE TTK Ökológiai Tanszék adjunktusa.

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös kiírására olyan ismeretterjesztő cikkekkel lehetett jelentkezni, amelyben a szerzők – doktoranduszi tanulmányaikat folytató, valamint tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatók – közérthető módon mutatják be saját, az élő és élettelen természettudományok területén és határterületein végzett kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit.

Valkó Orsolya, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének adjunktusa, az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport tagjaként a tüzek élővilágra gyakorolt hatásáról írta pályaművét.

A Tüzek hatása a gyepek élővilágára című írásban a szerző a téma fontosságáról szólva kiemeli, hogy miközben a tüzek a világ természeti arculatának kialakításában – a mediterrán bozótosoktól, az észak-amerikai prériken keresztül, az ausztráliai mallee vegetációig – meghatározó szerepet töltenek be, mégis nagyon kevés vizsgálat foglalkozik azok füves élőhelyekre gyakorolt hatásaival. Éppen ezért választották ezt a kutatási témát a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékének munkatársaival.

Valkó Orsolya írásában részletesen bemutatja a tüzek hazai füves élőhelyekre gyakorolt ökológiai hatásait, valamint kitér a gyeptüzek természetvédelmi megítélésére, melyhez a publikált irodalmi adatok értékelése mellett a hazai nemzeti parki igazgatóságokon dolgozó szakemberek tapasztalatait is felhasználta.

A díjnyertes cikk a Természet Világa 2016. októberi számában olvasható.

Sajtóiroda - TPL