A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara is részt vesz a nyolc európai egyetem által közösen indított NeurotechEU programban. A BTK kapcsolódó angol nyelv- és kultúratudományi kutatásait június végén konferencián ismertetik a szakemberek.

A NeurotechEU célja, hogy a szélesebb értelemben vett idegtudományokban folytatott kutatásokat összehangolja és megismertesse a nagyközönséggel. A gazdasági szereplők, a társadalom, valamint az egyetemi közösségek együttes részvételére épülő partnerség szándékai között szerepel az együttműködés elmélyítése, az erőforrások egyesítése. További célkitűzés a hallgatók, az oktatók mobilitásának ösztönzése révén, közös kurzusokon és közös diplomákon alapuló, határokon átívelő, közös egyetemi campus létrehozása, ezzel is erősítve a közös európai identitást, az európai értékeket, miközben az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképessége is erősödik.

A május 13-i egyetemi interdiszciplináris rendezvényen már számos bölcsész előadót hallhatott az érdeklődő közönség.

- A Bölcsészettudományi Kar részéről egyelőre három intézet: a Pszichológiai, a Neveléstudományi és az Angol-Amerikai Intézet vesz részt a program megvalósításában. Olyan témákkal kapcsolódnak a közös kutatásokhoz, mint az ember – robot kapcsolatok és a robotok pszichológiája, a depresszió kutatása, valamint az idegrendszeri fejlődési zavarokkal küzdő hallgatók tanulmányi előrehaladása és munkaerőpiaci lehetőségei – sorolta a hirek.unideb.hu-nak Takács Levente egyetemi docens, a BTK oktatási dékánhelyettese, a program kari koordinátora.

A következő NeurotechEu program egy konferencia június végén, amelynek aktualitását a pandémiás helyzet adja. A BTK Angol—Amerikai Intézete angol és magyar nyelvű online tanácskozást szervez A gondoskodás válságai: Pandémiakultúra, biopolitika és kultúrorvostan (Crises of Care Conference: Pandemic Culture, Biopolitics and the Medical Humanities) címmel 2021. június 26-27-én.

Az esemény a nemzetközi projekt mellett egy hazai kutatási program keretében valósul meg. Ureczky Eszter (egyetemi adjunktus, DE–BTK, AAI, Brit Kultúra Tanszék) posztdoktori Új Nemzeti Kiválóság Programban végzett kutatásának témája a ragályos betegségek kultúratudományos vizsgálata a közelmúlt eseményeinek tükrében.

A konferenciát Donald E. Morse professzor nyitja meg, a Hungarian Journal of English and American Studies című folyóirat főszerkesztője. A kétnapos eseményen két plenáris előadás és huszonkilenc prezentáció hangzik majd el összesen nyolc szekcióban, bioetika, biopolitika, irodalom, film és média témakörökben. Az előadók tizenegy különböző országból érkezek virtuálisan a Debreceni Egyetemre, a Fülöp-szigetektől az Egyesült Államokig. Sor kerül továbbá egy magyar nyelvű kerekasztal-beszélgetésre is, mely a gondoskodás fogalmát járja körül szociológiai, teológiai, pszichiátriai, irodalomtörténeti és popkulturális szempontokból. A tudományos tanácskozást költészeti felolvasás zárja, melyen a megtestesülést, a betegségtapasztalatot, valamint a gondoskodás jelentéseit érintő verseket olvas fel hét költő (köztük két debreceni orvos is).

A szervezők kérik, hogy aki a közönség tagjaként szeretne bekapcsolódni, emailben regisztráljon a med.hum.hun@gmail.com címen június 25-ig.

 

A NeurotechEU rektorainak találkozója

Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese és Gregán Orsolya, a projekt menedzsere is részt vettek a NeurotechEU együttműködéshez csatlakozott egyetemek rektorainak online formában tartott találkozóján.

Három ülésszakot rendeztek, ahol megvitatták a szövetség eddig elért eredményeit és a főbb kihívásokat, melyekkel az egyetemek szembesülnek, szó volt a NeurotechEU jövőbeli tevékenységeivel kapcsolatos egyetemi prioritásokról, illetve az együttműködés javításáról és a szövetség más egyetemek előtti megnyitásáról.A találkozón téma volt a virtuális oktatás, a mobilitás és a még újdonságnak számító úgynevezett blended mobility (kevert mobilitás), valamint a learning centerekről és azok együttműködéseiről is. A résztvevők kitértek rá, hogy a közös oktatás megkezdésének legjobb módja a doktori képzésben résztvevők bevonása, illetve a mikrotanúsítványok rendszerének alkalmazása.

- Az minden partner számára egyértelmű volt, hogy a NeurotechEU egy multidiszciplináris projekt, amely az egész egyetemi közösség számára nyitott kell legyen. Nem egyszerű összehangolni a különböző egyetemek munkáját, de fontos lehetőséget teremteni az együttműködésre – fogalmazott Gregán Orsolya.
 

Sajtóiroda - TPL - OCs