Új kihívások a fordítástudományban

Nemzetközi konferenciát szervezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete és a Debreceni Német Kulturális Fórum. Az online esemény fókuszában a pandémia okozta nehézségek és kihívások álltak, amelyekkel a fordítók és a fordítóképzésben résztvevő oktatók szembesültek.

A fordítástudomány új digitális kihívásai „New Normal – Neue Wege” címmel április 22-én rendezett szakmai tanácskozáson szlovén, horvát, román és magyar előadók vitatták meg a fordítóképzés aktualitás, a járványügyi helyzet okozta problémáit, az azokra adható válaszokat, és a lehetséges jó gyakorlatokat. 

Helga Begonja (Zadari Egyetem) a járvány horvát fordítói piacra gyakorolt hatását, Viktorija Osolnik Kunc (Ljubjanai Egyetem) a szlovén helyzetet elemezte, Varga Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem), valamint Csatár Péter (Debreceni Egyetem) pedig a hazai online fordítóképzés kihívásait és a virtuális fordításkurzusok tanulságait összegezte. 

A képzés mellett szó esett a műfordítás aktuális kérdéseiről is. Nádori Lídia (Magyar Műfordítók Egyesülete) előadása révén az érdeklődők bepillantást nyerhettek abba, hogy miként változott meg a fordítói környezet a járvány kiszélesedésével, és ez milyen hatásokkal járt és fog járni a jövőre nézve. Daniela Vladu (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) pedig olyan gyakorlatokat mutatott be, amelyek a jelenlegi helyzetben is jól alkalmazhatók az irodalmi szövegek fordításában. 

- A konferencia legfőbb tanulsága, hogy a fordítók képzése során előtérbe került multimodális e-learning rendszerek használata a jövőben is a képzések integrált része marad. Az elektronikus felületek (MOODLE, CANVAS, MS TEAMS) nem csupán a felhasznált szakirodalom raktározására és az oktatás adminisztrációjára szolgál majd, hanem kiemelt helyet foglal el a tanár-diák interakcióban is, és a számonkérés egy része is átkerülhet az online térbe – fogalmazott Csatár Péter, a DE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének vezetője. 

– A műfordítók számára úgy tűnik, hogy majd csak egy bő év múlva válik egyértelművé, hogy az elmúlóban lévő járványidőszak a megrendelések visszaesése miatt mennyire befolyásolta negatív irányban a műfordítói piacot – tette hozzá a DE fordító mesterszak koordinátora, a program moderátora.

A négy nemzet műfordítóinak részvételével rendezett online eseményt hazánkban és határon túl is figyelemmel kísérték oktatók, hallgatók egyaránt.

Sajtóiroda - BZs