Véget értek a téli diplomaosztók

Rendhagyó módon, online tartotta téli diplomaosztó ünnepségeit 2020. december 14. és 2021. február 5. között a Debreceni Egyetem négy kara. Az okleveleket a karok Tanulmányi Osztályán személyesen vehette át, vagy postai úton kapta meg a 787 végzős, friss diplomás hallgató.

A koronavírus járvány indokolta szigorítások miatt nem tarthatták a diplomaosztó ünnepségeket a megszokott formában, szülők, barátok jelenlétében a Debreceni Egyetem (DE) karai. A technika nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően azonban online, a virtuális térben valamennyi végzős részese lehetett a Főépület Aulájában rendezett diplomaosztóknak, ahol az egyetemi és kari vezetéstől egy-egy friss diplomás jelképesen, társai nevében személyesen vehette át oklevelét.

- Egyetemünk 500 éves története során rengeteg világégés volt, több világháború, de diplomákat mindig adtunk, évnyitókat, évzárókat mindig tartottunk. Ez azt jelenti, hogy az egyetem falai mindenféle történelmi időkben voltak olyan vastagok, hogy az intézmény élhesse saját életét a különböző nehézségek ellenére. Büszke vagyok arra, hogy hallgatóink a mostani, rendkívüli körülmények között is teljesíteni tudták kötelességüket és megszerezték diplomájukat – fogalmazott Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Az ünnepségek sorát az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) rendezvénye nyitotta 2020. december 14-én. A karon összesen 83-an végeztek, 28 magyar és 55 külföldi állampolgárságú hallgató.


- Gyönyörű hivatást választottak: segíteni a szenvedő embereken. Lehet-e ennél nemesebb cél? – tette fel a kérdést beszédében Mátyus László.

– Önök rendelkeznek azzal a modern ismeretanyaggal, ami lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak. A néhány hónapja kitört járvány kapcsán önkéntes segítőként is bizonyították, hogy nem csupán szakmai felkészültségük, hanem emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz – hangsúlyozta a dékán.

Az Informatikai Kar, amelynek nappali tagozatán 95, levelező tagozatán 13, összesen 108 hallgató felelt meg alap- és mesterszakon a záróvizsga követelményeinek, 2021. január 26-án tartotta ugyancsak online diplomaosztó ünnepségét.

- Ebben a rendkívüli és erőt próbáló időszakban diplomaosztónkat is rendhagyó módon rendezzük. Bár a külsőségek szegényesebbek, ennek az ünnepélynek az igazi súlyát az elvégzett munka elismerése jelenti a hagyományok tiszteletben tartása mellett, amelyen a járványügyi helyzet sem szabad, hogy változtasson. A végzősök most egy hosszú és kihívásokkal teli út megtétele után a teljesítményük elismeréseként büszkén vehetik át diplomájukat, amely számos további lehetőséget nyit meg, akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, akár a továbbtanulás terén. Akárhogyan is döntenek, az itt megszerzett tudás szerte a világban kamatoztatható lesz. Munkájuk interdiszciplináris, hiszen számos területen alkalmazható, ami tovább növeli lehetőségeiket, ugyanakkor szakmai felelősségük súlyát is. Az informatika tudománya a járványhelyzet alatt is bizonyította, hogy nélkülözhetetlen, hiszen e nélkül nem lehetne otthon dologzni, és távoktatás sem működne – fogalmazott ünnepi beszédében Hajdu András, az Informatikai Kar dékánja.

A Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) február 3-án rendezte téli diplomaosztóját. A kar nappali tagozatán BSc képzésben 198, MSc képzésben 45, öt éves osztatlan képzésben 8, levelező tagozaton BSc képzésben 19, MSc képzésben pedig 2 jelölt tett eleget a képesítési követelményeknek, így összesen 272 hallgató szerzett diplomát.

- Karunk két éve ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. 1949-es alapítást követően a képzési program gerincét a tanárszakok jelentették. A kitartó munkának és előretekintő döntéseknek köszönhetően a TTK mára a kutatás, fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt – mondta köszöntőjében Kun Ferenc. A dékán kiemelte: a TTK hallgatójának lenni, annak követelményeit teljesíteni rangot jelent.

- Szakjainkon nem csupán elméleti tudást szeretnénk átadni, de gyakorlatorientált képzéseinkkel lehetőséget biztosítunk arra, hogy diákjaink olyan készségeket és kompetenciákat fejlesszenek ki, amelyekre a munkaadóknak leginkább szüksége van. Ehhez a kar kiterjedt kapcsolatrendszert hozott létre a régió nagyvállalataival, és gyakorló szakembereket vontunk be az oktatásba, hogy minél jobban figyelembe vehessük a munkaerőpiac igényeit – hangsúlyozta beszédében Kun Ferenc.

A Műszaki Kar ünnepsége február 5-én zárta a Főépület Aulájban a téli diplomaosztók sorát.

Nappali tagozaton 153, a levelezőn 113, angol nyelvű képzésben nappali tagozaton 58, a karon összesen 324 jelölt szerzett oklevelet.

- A műszaki képzés mindenhol a világon az egyik legnehezebben elvégezhető szak. Sokan úgy tartják, hogy a műszaki diploma megszerzése szinte lehetetlen kihívás. Most, több év megfeszített, kitartó munkájának köszönhetően sikeresen végére értek mostani tanulmányaiknak. Kívánom, hogy további életükben kiváló mérnökök legyenek, hiszen lehetnek, mivel ehhez az alapokat a világ ranglistáin előkelő helyre sorolt Debreceni Egyetem Műszaki Karán megkapták. Bízom abban, hogy a kapcsolat a diploma átvételével nem ér véget az egyetem és egykori diákjai között, kérem továbbra is kísérjék figyelemmel és segítsék a Műszaki Kar munkáját a jövő mérnökgenerációjának képzésében és kutatásainak folytatásában, hiszen Önök mától kezdve a Debrecenben végzett mérnökök családjába is tartoznak – fogalmazott ünnepi beszédében Husi Géza dékán.

A friss diplomások karuk Tanulmányi Osztályán személyesen vehették át, vagy postai úton kapták meg oklevelüket.

Sajtóiroda – BZs