Közelgő határidő

Péntekig adhatják postára a jelentkezési lapokat az általános iskolába készülő gyermekek szülei. A 2021/2022-es tanévben közel 170 kisdiák kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri és Kossuth utcai feladatellátási helyén.

 A Debreceni Egyetem általános iskolai feladatellátó helyei olyan gyermekközpontú oktatási intézmények, amelyek a szilárd alapok mellett biztosítják tanulóik számára a képességeiknek megfelelő továbbhaladást, a jövőjükhöz elengedhetetlen nyelvtudás, valamint informatikai ismeretek és készségek megszerzését. Az Arany János téri és Kossuth utcai feladatellátási helyen a tehetséggondozás egyénre szabott. Ennek köszönhető, hogy kimagasló az intézmény beiskolázási mutatója, a diákok az átlagot meghaladó eredményeket érnek el az országos kompetenciaméréseken, továbbá sikeresen szerepelnek a tanulmányi versenyeken.

- Az intézmény sokszínű képzésének köszönhetően az első osztályban az orientált nevelést kereső szülők és a hagyományos oktatási formát támogatók is megtalálják gyermeküknek a legmegfelelőbb osztályt. Az Arany János téri feladatellátási helyen több mint hatszáz diák tanul, évfolyamonként három osztályban. A tanulói csoportok profiljának meghatározása több évtizedes szakmai tapasztalaton alapul. Az első évesek szülei matematika, német nyelv, valamint kommunikáció és kreativitás orientációjú osztályok közül választhatnak – sorolta Denichné Hajdu Tímea, a DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája általános intézményvezető-helyettese.

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (DEKLGYGÁ) Kossuth utcai feladatellátási helyén az első évfolyamban ugyancsak három osztályt indít.  Az alsó tagozatban valamennyi tanulócsoport azonos képzési formában dolgozik. Ötödik osztálytól van mód a specializációra az emelt szintű oktatást megvalósító osztályokban.

- A „Kiskossuth” a hagyományos értékrendeket képviseli, a DE intézménye lévén azonban mindig a legmodernebb technikával oktatja a diákjait. Az egyetem köznevelési intézményeiben a tanárok munkájában közreműködnek, színesítik az oktatást az egyetem tanárszakos hallgatói. Hagyományosan az idegen nyelv- és a matematikaoktatás területén erős az iskolánk, ahol kiemelten fontos, hogy a tehetséggondozás mellett közösségi élményeket nyújtsuk tanulóinknak – hangsúlyozta Sápiné Bényei Rita intézményvezető-helyettes.

A szülők számára vonzó az iskolaválasztáskor, hogy szigorú pontrendszer alapján, a belső továbbhaladási szabályzat szerint, akár felvételi nélkül is bejuthatnak a gyerekek az egyetem gimnáziumába. Ez a rendszer évek óta nagy sikerrel működik.

- Az általános iskola első osztályának egyik legfontosabb feladata, hogy megszerettesse a gyerekekkel a tanulást. A szülők nagyban segíthetik az iskolai beilleszkedést azzal, hogy kiszámítható napi programhoz szoktatják gyermekeiket, és erősítik az alapvető szociális szabályok betartásának fontosságát. Így könnyebb lesz a kisiskolásoknak az iskolai rendszer elfogadása – hangsúlyozta Denichné Hajdu Tímea.     

A nyílt napokat a járványhelyzet miatt az online térben szervezte meg idén a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája. Az Arany János téri és Kossuth utcai feladatellátási hely honlapján virtuális sétát tehetnek az érdeklődők, valamint rövid kisfilmek segítségével bepillantást nyerhetnek az órákon folyó munkába, az iskolai életbe.

Az Arany János téri feladatellátási hely videói itt, a Kossuth utcai feladatellátási hely videói pedig ezen a linken érhetők el.

A január 22-ig benyújtott jelentkezéseket február 8-ig bírálják el, az eredményről postai úton értesítik a szülőket.

Sajtóiroda - ÉE