Új kutatók és analitikusok a tudomány és a betegek szolgálatában

Orvosi diagnosztikai analitikusokat, okleveles egészségpszichológusokat, klinikai laboratóriumi kutatókat és molekuláris biológusokat avattak vasárnap a Debreceni Egyetemen. Az Általános Orvostudományi Kar osztott képzésein most végzett több mint kilencven hallgató vette át diplomáját a tanévzáró ünnepi ülésen.

-    A laboratóriumi és képalkotó diagnosztika és a molekuláris biológia az orvos- és egészségtudományon belül is a legdinamikusabban fejlődő területek közé tartoznak. Az orvosi laboratóriumi analitika és a molekuláris biológia az elmúlt években bekövetkezett rendkívül gyors fejlődéssel, a géntechnológiai módszerek elterjedésével, az immunbiológiai, farmakológiai és képalkotó technikák gyakorlatban történő alkalmazásával szinte teljesen megújult, valódi természettudománnyá válik, amely egyre inkább képes a folyamatok lényegének megértésére egzakt, kvantitatív leírására – emelte ki ünnepi köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi kar dékánja.  

A professzor hozzátette: a számítógépes és informatikai háttérrel támogatott, gyakran automatizált műszerek, a digitális képalkotó technikák, a korábban csak kutatási célra használt laboratóriumi vizsgáló módszerek, a géntechnológia és a személyre szabott orvoslás egyre nagyobb szerepet kapnak a modern orvostudományban és a napi gyakorlati munka részévé váltak. 

-    A legnagyobb problémát a hatalmas mennyiségű információ kezelése, értelmezése jelenti. A feladat sikeres megoldásához az eddigieknél sokkal magasabb szintű elméleti és gyakorlati ismeretek szükségesek. A szakorvosok mellett a modern orvos- és egészségtudományban számos olyan szakemberre is szükség van, akik képesek az eredmények önálló értelmezésére. Ehhez nem csupán jó gyakorlati érzék kell, hanem korszerű ismereteken nyugvó komoly elméleti felkészültség is. Olyan munkatársakra van szükség, akik képesek a korszerű műszer- és méréstechnika alkalmazására, azt is értik, hogy mit, miért mérnek, a mérés min alapszik, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, és akik saját szakterületükön hosszútávon is alkalmasak elméleti és gyakorlati ismereteik önálló bővítésére és folyamatos gyarapítására – hangsúlyozta a kari vezető. 

Mátyus László reményét fejezte ki, hogy az Alma Mater nyújtotta tudás, tapasztalat és a tudomány iránti lelkesedés végigkíséri a most végzettek egész pályafutását. 

Az orvosi diagnosztikai analitikus alapszakon harmincöt, az egészségpszichológia mesterszakon huszonhat, a klinikai laboratóriumi kutató mesterszakon hat, a molekuláris biológia mesterszakon huszonhat hallgató tett eleget az előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek.

A végzettek esküjük letétele után vették át oklevelüket. 

-    Tisztelt most felavatott orvosi diagnosztikai analitikusok, okleveles egészségpszichológusok, okleveles klinikai laboratóriumi kutatók, okleveles molekuláris biológusok! Önöknek e tanulmányukkal és törekvésükkel kiérdemelt oklevéllel nemes feladatuk lesz szép hivatásuk tekintélyét megőrizni. Kívánok hivatásuk gyakorlásához sok sikert és örömet – köszöntötte a felavatottakat Tőzsér József élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes. 

Az ünnepségen az Általános Orvostudományi Kar tizenöt most végzett hallgatója vehetett át DETEP oklevelet a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkájáért. (Biró Petra Erzsébet, Bodogán Zsófia, Bomberák Dóra Ilona, Csuth Anna Renáta, Englóhner Angelika, Katona Boglárka, Kósa Brigitta, Krajcsir Bálint, Lengyel Zsolt, Muszka Zsuzsa, Pintér Tamás Bence, Szalmás Alexandra Fanni, Vági Edina Berta, Veress Fanni, Záhorszki Sándor Richárd).


Pintér Tamás Bence, Vidra Viktória pedig elismerő oklevelet kapott a Sántha Kálmán Szakkollégium képzési programjában végzett tevékenységéért. Egy most felavatott okleveles klinikai laboratóriumi kutató és két okleveles molekuláris biológus Török József-díjat vehetett át az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács javaslatára, kiemelkedő kutatómunkájuk és tanulmányi eredményük elismeréseként (Bomberák Dóra Ilona, Pintér Tamás Bence, Szalmás Alexandra Fanni).
A Hallgatói Önkormányzat Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevelét Kotricz Hédi most végzett orvosi diagnosztikai analitikusnak ítélték oda a Debreceni Egyetemen végzett szakmai és közéleti tevékenységéért. 

Sajtóközpont - CzA