A TTK végzőseit ünnepelték a Díszudvaron

Több mint háromszázan szereztek diplomát a most záruló félévben a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, a frissen végzettek a csütörtökön tartott ünnepségeken tettek esküt és vehették át okleveleiket a Főépület Díszudvarán.

A DE Természettudományi és Technológiai Karán (TTK) a 2023/2024-es tanév végén BSc-képzésben nappali tagozaton 145-en, míg levelezőn 3-an feleltek meg a követelményeknek. A nappali tagozatos mesterképzés végén 94-en, osztatlan képzésben 36-an, míg szakirányú továbbképzésben 4-en, levelező MSc-n 30-an, szakirányú továbbképzésben pedig 11-en kaptak oklevelet.

Kun Ferenc, a TTK dékánja köszöntőjében hangsúlyozta: az ünnepeltek sokat tettek azért, hogy kiérdemeljék diplomájukat.

- A kar kitartó munkájának és előretekintő, bölcs döntéseinek köszönhetően a TTK mára a kutatás, fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. Természettudományos és mérnökszakjainkon a minőségi tudást nemzetközi hírű kutatócsoportjaink garantálják, ahol külföldi tapasztalattal rendelkező professzorok irányítása mellett hallgatóink is bekapcsolódnak a kutató-fejlesztő munkába. A színvonalas munkát kiválóan jelzi, hogy a kar öt szervezeti egysége kapta meg az MTA Kiváló Kutatóhely címet, és jelenleg a Magyar Kutatási Hálózat tíz kutatócsoportja, valamint öt Lendület-, és két Élvonal kutatócsoport működik a TTK-n. A közelmúlt pályázatain ötmilliárd forintos összegben nyertek támogatást kutatóműhelyeink. Karunk képzési kínálatát az ipar és a tudomány fejlődését követve folyamatosan bővítjük. Tanulmányaik alatt önök nem csak kaptak a TTK-tól, de nagyon sokat adtak is karunknak. Köszönettel tartozunk azért, hogy a tehetséggondozó programok keretében sokan bekapcsolódtak az intézeteinkben folyó kutató-fejlesztő munkába. Ennek eredményeit hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken számos díjjal ismerték el – szólt az ünneplőkhöz a dékán, majd hozzátette: büszkék arra is, hogy egyre több külföldi diák választja a TTK szakjait, jelenleg több mint ötven ország csaknem nyolcszáz diákja tanul az angol nyelvű képzéseken.

A hallgatói eskütételt és a diplomák átadását követően kitüntetéseket osztottak. 

Többek között a Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele, a Dékáni Dicséret, a Debreceni Egyetem rektora Elismerő Oklevél, valamint a Kiváló vegyészmérnöki tanulmányokért díj is gazdára talált. A TTK végzős hallgatóinak titkos szavazása alapján a 2023/2024-es tanévben a kar legnépszerűbb oktatóját is megválasztották, Tökölyi Jácint, az Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék egyetemi docense vehette át az elismerést.

A Természettudományi és Technológiai Kar csütörtöki első diplomaosztó ünnepsége az alábbi linken nézhető vissza, míg a második itt érhető el.
 

Sajtóközpont