Elismerés Hajdúnánás önkéntes nagykövetének

A Debreceni Egyetem (DE) és város között kialakult szoros együttműködés érdekében végzett tevékenységének elismeréseként Hajdúnánás Városáért Kitüntető Díjat vehetett át a település városnapi ünnepségén Forisek Péter, a DE Tanárképzési Központ főigazgatója.

Bocskai István 1605. december 12-én Korponán kiadott kiváltságlevelével Nánást hajdútelepüléssé tette. Azóta ez a nap ünnep a településen, ahol hagyományokhoz hűen koszorúzással emlékeznek a Bocskai-szobornál, majd a képviselőtestület ünnepi ülésén adják át az elismeréseket mindazok számára, akik sokat tettek Hajdúnánásért.

A város fejlődését, gyarapodását, hírnevének öregbítését kiemelkedő alkotómunkájukkal szolgáló személyek és közösségek részére az önkormányzat Hajdúnánás Városáért kitüntető díjat alapított, amelyet idén Forisek Péter, a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központjának főigazgatója vehetett át Hajdúnánás város monográfiájának megalkotásában vállalt magas szintű, maradandó értéket teremtő munkájának, valamint az egyetem és a város között kialakult szoros együttműködés fejlesztése érdekében végzett tevékenységének elismeréseként.

Forisek Péter hosszú ideje, 2011 óta folyamatos és gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a város közösségével. Meghatározó szerepet vállalt a Kitaszítottak kiállítás létrejöttében, és egyik fő szervezője a többek között ebből a tárlatból is kinövő, évente megrendezett Város és Vidék konferenciáknak. A Bocskai István Általános Iskolában működő Tanítsunk Magyarországért program szakmai koordinátora, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium és a DE kiváló együttműködésének elkötelezett támogatója, közös programok, pályázatok felelőse.

- Hajdúnánás „önkéntes nagykövete”, számos rendezvényen népszerűsítette városunkat, közösségünket, értékeinket, otthonául választotta a Hajdúságot és a Hajdúság befogadta messziről jött fiát – hangzott el a díj átadását megelőző méltatásban.

A Hajdúnánás Városáért Díjat Szólláth Tibor polgármester adta át.

- A Hajdúnánás története monográfia elkészítésében a város végig partner volt, minden segítséget megkaptunk ahhoz, hogy bemutassuk azokat a történelmi eseményeket, amelyek Nánáson történtek, de emellett fontos feladat volt minden olyan érték és hagyomány feltárása, amely a hajdúkhoz és magához Hajdúnánás városához kötődik. Ebben a munkában nagyon sokan vettek részt, egyetemi kollégáim, számos kutató különféle, köztük handúnánási szakmai műhelyekből. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a több éves munkát, valamint az egyetemünk és a város közötti együttműködés szélesítését ezzel a díjjal elismerték – mondott köszönetet a rangos elismerésért Forisek Péter.

A Hajdúnánás Városért Kitüntető Díj olyan megbecsülésekhez csatlakozik, mint - többek között - Hajdúnánás Város Polgármesterének Elismerő Oklevele, a Discipuli Pro Universitati Díj, az Eperjesi Egyetem Emlékérme, a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele és az idén elnyert Magyar Érdemrend Lovagkeresztje.

Sajtóközpont - BZs