Péterffy Árpád (1938-2022)

Életének 84. évében elhunyt Péterffy Árpád, a Debreceni Egyetem professor emeritusa, a hazai és nemzetközi szívsebészet meghatározó alakja, Debrecen díszpolgára.

Péterffy Árpád 1938. február 17-én született Kolozsváron. Édesapja nyomdokait követve az orvosi hivatást választotta. Egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen végezte, ahol 1960-ban szerzett általános orvosi diplomát. Ezt követően három éven keresztül Kapnikbányán kör- és bányaorvosként dolgozott, majd az alorvosi vizsga letétele után 1964-ben kezdte el a szakorvosi képesítés elnyeréséhez szükséges mellkassebészeti kórházi gyakorlatát. 1968-ban mellkassebész szakorvosi vizsgát tett, majd ugyanebben az évben Svédországban telepedett le. 1974-ben mellkas- és szívsebészi, majd 1975-ben általános sebészi szakképesítést szerzett. 1974-től Stockholmban a Karolinska Intézet Mellkassebészeti Klinikáján, a világhírű Viking O. Björk svéd szív- és mellkassebész professzor tanítványa és munkatársa volt szakorvosi, majd helyettes főorvosi és docensi beosztásban. Doktori értekezését 1980-ban védte meg a Karolinska Intézetben, elnyerve ezzel a „Medicine Doktor” címet, majd 1982-ben újabb vizsgák letétele után habilitált és magántanári minősítést szerzett mellkas- és szívsebészetből.

1983-ban pályázat útján nyerte el a Debreceni Orvostudományi Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika igazgatói megbízatását, amellyel egy időben egyetemi tanári kinevezést kapott. Az elvárásoknak megfelelően a szívsebészet fejlesztését tartotta elsőrendű feladatának, de biztosította a továbblépést az általános- és mellkassebészet területén is. Külföldön szerzett széles körű szakmai tapasztalata és elkötelezett munkája eredményeként a szívműtétek száma néhány év alatt többszörösére emelkedett, a műtéti halálozás jelentősen csökkent, emellett számos új műtéti típust is bevezetett.

A klinika további szakmai fejlődéséhez elengedhetetlennek tartotta egy jól képzett szakembergárda kinevelését.  Munkatársai tudásának, ismereteinek gyarapítására számos külföldi tanulmányutat és ösztöndíjat szervezett a fiatal szívsebészek, aneszteziológusok és szakdolgozók számára, akik a gyakorlatban sajátíthatták el a legkorszerűbb szívsebészeti és aneszteziológiai technikákat, módszereket, amelyeket visszatérve átültethettek a hazai környezetbe.

A debreceni szívsebészeti tevékenységében bekövetkezett mennyiségi és minőségi fejlődés kinőtte a korábbi II. sz. Sebészeti Klinika épülete által biztosított kereteket. Ezt felismerve Péterffy professzor állhatatos munkával megteremtette egy új szívsebészeti klinika létrejöttének feltételeit, amelyet 1993-ban adtak át. Ez új perspektívát nyitott a debreceni szívsebészet fejlődésében, ennek eredményeként a klinikán évi 1000-1300 nyitott szívműtétet végeztek, amellyel a magyar szívsebészet egyik zászlóshajójává és nemzetközileg is elismert központtá vált.

Péterffy professzor számos hazai és külföldi tudományos társaságnak és szakmai kollégiumnak volt tagja. 1997-2000 között a Magyar Szívsebészeti Társaság elnöki tisztét is betöltötte. Kiemelkedő szakmai munkája, a modern szívsebészet egyetemünkön történt bevezetése, európai színvonalra emelése érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége és iskolateremtő törekvései elismeréseként számos hazai és külföldi kitüntetésben és díjban részesült.

2008-ban történt nyugdíjba vonulását követően professor emeritusként tevékenykedett a klinikán, továbbra is teljes elkötelezettséggel támogatva a debreceni szívsebészet fejlődését, hírnevének megőrzését.

Halálával a Debreceni Egyetem, a magyar orvoslás, a hazai és nemzetközi szívsebészet egyik kiemelkedő személyét veszítette el. 

Péterffy Árpád professzort Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem, valamint az Általános Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ saját halottjának tekinti.

Sajtóközpont

Dokumentumok