Fókuszban az oktatásfejlesztés

Mintegy négymilliárd forintot költött a Debreceni Egyetem az oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítására a most befejeződött ötéves uniós projektben. Egyebek mellett számos digitális tananyag és segédanyag készült, mentorprogram és felzárkóztató képzés indult az intézmény 14 karának és több szervezeti egységének részvételével.

- Sikeresen befejeződött a Debreceni Egyetem történetének egyik legjelentősebb oktatási fejlesztési programja – jelentette be Bartha Elek, az intézmény oktatási rektorhelyettese, a program szakmai vezetője a csütörtökön tartott projektzáró sajtótájékoztatón.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú, „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016 és 2021 között 3,928 milliárd forint összeggel támogatott projektet a Debreceni Egyetem és a Közösségi Educatio Oktató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumban valósították meg.

Bartha Elek professzor kifejtette, hogy a projekt keretében elkészült tananyagok és segédanyagok, valamint a kapcsolódó képzők képzése programnak köszönhetően jelentős mértékű előrelépés történt a Debreceni Egyetem oktatási szolgáltatásai terén.

- Az online elérhető tananyagok elkészítése során az egyetem oktatói az új képzési és kimeneti követelmények mellett a munkaerő-piaci elvárásoknak is igyekeztek eleget tenni. A képzési struktúra korszerűsítése és az innovatív tartalmak képzésbe integrálása érdekében rövid ciklusú továbbképzéseket dolgoztak ki a karok a gyakorló szakemberek számára, ugyanakkor a vállalati szektorból szakértőket, mesteroktatókat is bevontak az egyetemi képzésbe – sorolta az oktatási rektorhelyettes.

A felsőoktatásból lemorzsolódó hallgatók létszámának csökkentése érdekében mentorprogramok, repetitóriumok, felzárkóztató képzések indultak az 1. éves hallgatók körében, a közösségi beilleszkedés nehézségeiben pedig a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ és a Hallgatói Önkormányzat nyújtott segítséget.

- Az online tartalmak bővítésével párhuzamosan a szükséges informatikai beruházások is megvalósultak a projektnek köszönhetően, ami nem csak informatikai eszközök beszerzését, de korszerű oktatási terek kialakítását és oktatásmódszertani fejlesztéseket is lehetővé tett. Több mint 800 millió forintot költöttünk eszközbeszerzésre, amelyből 600 millió forintot tettek ki az infokommunikációs eszközök. A hallgatói szolgáltatások egyik fontos eleme a könyvtárban működő tanulószobák foglalási rendszere, ami a legmodernebb eszközök használata mellett biztosítja az egyéni, vagy akár a csoportos felkészülés lehetőségét – hangsúlyozta Bartha Elek.

Az oktatás hozzáférhetőségéről szólva az oktatási rektorhelyettes kiemelte az intézmény élethosszig tartó tanulást támogató programját, a Szenior Egyetemet, amelynek volt olyan féléve, melynek mintegy 450 résztvevője volt.  


- Az oktatási projektelemek mellett a külföldi hallgatókat vonzó képességének erősítése érdekében nemzetközi oktatási vásárokon mutatkozott be intézményünk, valamint új idegen nyelvű képzések és szolgáltatások kerültek kialakításra. A nemzetközi együttműködések terén fontos kiemelnünk a kárpát-medencei együttműködéseket, melyek a közös magyar nyelvű képzések kialakítását eredményezték több karon is – emlékeztetett a professzor.

A hallgatók szabadidős tevékenységének fejlesztése terén a sportaktivitás növelése érdekében új programok, sportrendezvények és versenyek valósulhattak meg és közel 1500 hallgató vett részt az aktív társadalmi szerepvállalás jegyében szervezett társadalmi programokban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 3 928 527 035 forint 100% vissza nem térítendő európai uniós támogatással. A projekt keretében végzett programokban több mint 26 ezren vettek részt az elmúlt több mint 4 év során azzal a céllal, hogy a Debreceni Egyetem minőségi oktatás érdekében tett erőfeszítései megvalósulhassanak.

Sajtóiroda - TPL