Méltó helyen a Tisza István-szobor

A Debreceni Egyetem Főépülete előtt állították fel az intézmény egykori névadójának szobrát. Így tisztelegtek az egyetemalapító emléke előtt.

"Életem egyik legnagyobb eredményének tekinteném, ha Debrecenben, ahol fiatalkori tanulmányaimat végeztem, egyetem állíttatnék fel." gróf Tisza István (1861-1918) /a szobor talapzatának felirata/

 

- A kortársak azt mondták, hogy a Tisza-szobor a majdan felépülő egyetemi városrész előtt áll majd, aki a városba ér, azt láthatja, hogy az egyetemalapító miniszterelnök mögött sorakoznak az intézmény emblematikus épületei – idézte fel a 1920-as éveket ünnepi beszédében Szilvássy Zoltán rektor, utalva arra, hogy már az egyetem alapításakor a főépület elé szánták a szobrot. A rektor azt is kiemelte, hogy Tisza közbenjárására a református magyar és a katolikus Habsburg szándék találkozott a Debreceni Egyetem létrehozására.

Mivel az egyetemi főépületet 1932-ben adták át, így a szobrot 1926. október 17-én a klinikák előtt avatták fel. Az emlékművet 1945-ben egyetemisták ledöntötték. Évtizedekig múzeumi dolgozók őrizték titokban. Újraavatására 2000-ig kellett várni, méltó helyét pedig 2016. október 31-én, Tisza István halálának évfordulóján foglalta el, immár a főépület előtti dísztéren.

- A hallgatók kérték az egyetem vezetését, hogy lehessen az őt megillető helyen a Tisza-szobor. Az az egyetem, aminek ilyen hagyományos értékek mellett elkötelezett ifjúsága van, méltán tekint optimizmussal a jövő felé – mondta Szilvássy Zoltán a szoboravató ünnepségen.

A szobor áthelyezését kezdeményező Körösparti Péter úgy fogalmazott, hogy újra szabadon lehet emlékezni a mártír miniszterelnökre, aki igazi államférfi volt, megalkuvás nélkül vitte végbe a többség akaratát, és mindenkinél jobban tudta, merre visz a fejlődés útja.

A ceremónián Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora is felidézték a szobor hányattatott sorsát. Bölcskei Gusztáv kiemelte: a Református Kollégiumban megalkotása óta ugyanott van a Tisza Istvánról, az intézmény egykori diákjáról készített festmény. A kollégiumban pedig a reformáció szellemében elfértek egymás mellett azok is, akik életükben egymással vitában álltak, gondoljunk csak Tiszára és Ady Endrére.

- Debrecen a vészterhes időkben az oktatásba fektetett: a mohácsi vész után alapították a kollégiumot, az egyetem építése pedig egészen a nagy gazdasági világválságig húzódótt - mondta Kósa Lajos

Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész egész alakos bronz Tisza István-szobrát harmadik alkalommal avatták fel: 1926 és 2000 után került végleges, az őt megillető helyre a néhai miniszterelnök szobra, aki nagy szerepet vállalt a Debreceni Egyetem létrejöttében.

A szoboravatón közreműködtek a MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségi Zenekarának tagjai, a leleplezést követően díszlövéssel tisztelegtek Tisza István előtt. Az ünnepség a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatóinak műsorával és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult.
 

A szobrot helyreállította Debrecen város Önkormányzata és a Debreceni Városvédő- és Szépítő Egyesület a Nemzeti Panteon Alapítvány támogatásával 2000-ben. Áthelyeztette a Debreceni Egyetem kezdeményezésére az Adjátok vissza a hegyeimet! Alapítvány 2016-ban. Felújította Győrfi Lajos szobrász műhelye.

Sajtóiroda - SzL