Közösen a finn-magyar kapcsolatokért

A cívisvárosban tett útja során a Debreceni Egyetemre is ellátogatott Markku Virri. Finnország leköszönő magyarországi nagykövetét Keményfi Róbert, a Bölcsészettudományi Kar dékánja és Maticsák Sándor, a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék vezetője fogadta pénteken.

A nagykövet négyéves ciklusa alatt több alkalommal járt a városban és az egyetemen, hiszen Debrecent testvérvárosi kapcsolat is fűzi Finnországhoz, az intézményben pedig már a jogelőd Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem 1914-ben indult első tanévétől kezdve, a Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék megalakulása óta elérhető a hallgatók számára a finn nyelv. 

A Debreceni Egyetemen (DE) ma alapszakon finn specializáció keretében, illetve finnugrisztika mesterszakon lehet elsajátítani északi rokonaink nyelvét, megismerni irodalmát, kultúráját. A képzést doktori program teszi teljessé, ahol finn és finnugor nyelvészetből lehet disszertációt készíteni.

- A képzést finnországi ösztöndíjak egészítik ki, évente 10-12 hallgató jut el nyári egyetemekre, illetve az Eramus-szerződések keretein belül féléves ösztöndíjjal Helsinki, Turku, Jyväskylä és Oulu egyetemére. Mindez nem valósulhatna meg eredményesen a finn-magyar együttműködés nélkül – hangsúlyozta a találkozón Keményfi Róbert, a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) dékánja.

A diplomata elismeréssel szólt a Debreceni Egyetemről, és a megkezdett munka további folytatását ígérte.

- Magyarországon végzett diplomáciai tevékenységem végeztével hazatérek Finnországba, de a nagykövetség továbbra is fontos feladatának tekinti a Debreceni Egyetemen zajló oktató- és kutatómunka támogatását, amelynek részei – többek között – a követség megbízásából végzett fordítói feladatok, a cserediákkapcsolatok erősítése és a Finn Kulturális Központ által szervezett programokon való részvétel is – fogalmazott búcsúlátogatásán Markku Virri.

A látogatás során elhangzott, hogy az intézmény szorosan együttműködik a finn szaktárcával is.

- A Debreceni Egyetemen 1971 óta megszakítás nélkül dolgozik finn nyelvi lektor, emellett rendszeresen képzik magukat az intézményben a finn oktatási minisztérium által küldött gyakornokok is, valamint rendszeres az oktatók cseréje, finn nyelvészek, irodalmárok, történészek érkeznek szinte minden félévben kurzust tartani a BTK-ra – emelte ki Maticsák Sándor. A BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének vezetője arról is beszámolt, hogy nyáron új lektor érkezik a tanszékre egy magyarul kitűnően beszélő, Turkuban végzett nyelvész személyében.

Sajtóközpont – BZs