Kinevezések a Bölcsészettudományi Karon

Adjunktusi és docensi címeket adott át hétfőn a kar tanácstermében rendezett ünnepségen Keményfi Róbert. A Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) dékánjától az eseményen 14-en egységvezetői kinevezéseket is átvehettek

- A bölcsészettudomány legfontosabb feladata a nemzeti és egyetemes kultúra ápolása és kutatása, amelyet a hallgatók képzése révén adhatunk tovább a következő generációknak. Ebben vállalnak kiemelt szerepet oktatóink, akik tanári feladataik ellátása mellett sikeresen dolgoznak kutatási területükön, biztosítva ezzel tudományos előrehaladásukat is – fogalmazott köszöntőjében Keményfi Róbert.  

A DE BTK dékánja kiemelte: a kar sikerének egyik záloga a magas szakmai színvonal, az eddig elért eredmények, amelyek komoly vonzerőt jelentenek mind a hallgatóknak, mind az oktatói gárdának.

- Mindazok, akik a mostani ünnepségen adjunktusi, docensi, valamint egységvezetői kinevezéseket vehetnek át, komoly követelményeknek tettek eleget, munkájuk, tudományos előmenetelük további sikereihez a jövőben is mindenben számíthatnak a kari vezetés támogatására – hangsúlyozta Keményfi Róbert.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a még hatékonyabb munka érdekében – az egyetem Szenátusának jóváhagyásával – augusztus 1-től további, elsősorban szervezeti változások várhatók a Bölcsészettudományi Kar életében.

BTK egységvezetői kinevezések 2024. július 1.

Barta Róbert egyetemi docens - Egyetemes Történeti (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

Bozzay Réka Kornélia egyetemi docens - külkapcsolati dékáni tanácsadó

Bozzay Réka Kornélia egyetemi docens - Néderlandisztika Tanszék tanszékvezető-helyettes

Bujdosóné Dani Erzsébet egyetemi docens – Könyvtár- és Információtudományi Tanszék tanszékvezető

Csontos Pál nyelvtanár - Konfuciusz Intézet mb. igazgató

Csató Péter adjunktus - Észak-amerikai (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

Csépes Ildikó egyetemi docens - Angol Nyelvpedagógiai és Szakmódszertani (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

Engler Ágnes egyetemi tanár - Neveléstudományi Tanszék tanszékvezető

Kálai Sándor egyetemi docens - Média- és Könyvtártudományi Intézet tanszékvezető

Miru György egyetemi docens - Modernkori Magyar Történeti (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

Molnárné Kovács Judit egyetemi tanár - Pszichológiai Intézet intézetigazgató

Olajos Tímea egyetemi docens - Tanácsadás, Fejlődés és Iskolapszichológiai (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

Olajos Tímea egyetemi docens - Pszichológiai Intézet intézetigazgató-helyettes

Takács Levente egyetemi docens - Klasszika Filológiai és Ókortörténeti (nem önálló) Tanszék tanszékvezető

 

BTK egyetemi docensi kinevezések 2024. szeptember 1.

Horváth Lajos - Filozófiai Intézet, Filozófia (nem önálló) Tanszék

Olajos Tímea - Pszichológiai Intézet, Tanácsadás, Fejlődés és Iskolapszichológiai (nem önálló) Tanszék

Száraz Orsolya - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Szilágyi Zsolt - Történelmi Intézet Modernkori Magyar Történeti (nem önálló) Tanszék

Tóth Orsolya - Történelmi Intézet Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi (nem önálló) Tanszék

 

BTK adjunktusi kinevezések 2024. szeptember 1.

Béres Norbert Zoltán - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Bihari Ildikó - Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék

Kurucz Győző - Pszichológiai Intézet, Szociál- és Munkapszichológiai (nem önálló) Tanszék

Lénárt-Muszka Zsuzsanna - Angol-Amerikai Intézet, Észak-amerikai (nem önálló) Tanszék

Gert Loosen - Germanisztikai Intézet

Posta Anna - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Törökné Molnár Mária - Germanisztikai Intézet

Sajtóközpont - BZs