Irány a Műszaki Kar!

Folyamatosan megújuló, gyakorlatorientált képzési kínálat, bővülő céges kapcsolatok, garantált szakmai előmenetel – ezt kínálja a Debreceni Egyetem Műszaki Kara, ahol az elmúlt öt év alatt csaknem 1000-rel nőtt a hallgatói létszám.

A Műszaki Karon alap- és mesterszakokon, osztatlan tanárképzési szakokon, valamint mérnök-továbbképzés keretében sajátíthatják el a hallgatók a klasszikus mérnöki tudományokat. 

- Alapképzésben építész-, építő-, gépész-, környezet-, mechatronikai-, jármű-repülőmérnöki (hivatásos pilóta), valamint műszaki menedzser szakot kínálunk a jelentkezőknek 2022 szeptemberétől – sorolta a kínálatot Husi Géza.  

- Valamennyi képzésünkben egy-egy Debrecenben működő ipari nagyvállalat is szerepet vállal, a karon 14 iparvállalat nevével fémjelzett gyakorló műhely és oktató-kutató laboratórium áll a hallgatók rendelkezésére, így nem csupán az alapképzés ismereteit, hanem a folytatásban a mesterszintű ismereteket is el lehet sajátítani, begyakorolni, tudományos kutatásokat, projekteket megvalósítani – emelte ki a dékán. 

A Műszaki Kar emellett 9 szakon kínál mesterképzést, amelyek elvégzésével Debrecenben, illetve a régióban működő cégeknél munkát találhatnak mindazok, akik diplomát szereznek. 

A dékán hangsúlyozta: a Műszaki Kar képzése lefedi a szükséges igényeket, hiszen az itt szerzett diplomával nagyon sok betölthető munkahely elvárásainak lehet eleget tenni. Az elmúlt években a kar vezetése elérte, hogy valamennyi műszaki alapképzési szakról legalább egy, Debrecenben tanulható mesterszakra lehessen jelentkezni. A műszaki menedzser mesterszak pedig valamennyi műszaki képzési területről vesz fel hallgatókat. 

– A Műszaki Kar alap- és mesterképzési kínálata az utóbbi 15 évben alakult ki, a választék bővítése gyakorlatilag befejeződött. Valamennyi iparvállalati és mérnökirodai igényt kielégít a kar szakválasztéka, bővülés igazából már csak akkor várható, ha a mérnöki szakmákban is bővülés tapasztalható. Tíz éve ilyen volt a mechatronikai mérnök szak megjelenése a képzésünkben, idei példaként most ilyen a Sportmérnök mesterszak megjelenése – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Husi Géza.   

Minden új szak felkeltheti a hallgató-jelöltek érdeklődését, de több év kell, amíg a szakot a társadalom is befogadja és a végzettséghez egyértelműen tudja kötni az ellátandó feladatokat- fejtette ki a dékán.  

A Nemzetközi Sportmérnöki Szövetség (The International Sports Engineering Association) két évtizede alakult azzal a céllal, hogy a sport területén tevékenykedő mérnököket egy nemzetközi szervezetbe tömörítse.  

- A Debreceni Egyetemen úgy értékeltük, hogy a sport mérnöki megközelítésének Magyarországon is helye van. Az oktatás és az ehhez kapcsolódó kutatások témái alapvetően műszaki jellegűek és a cél általában az adott sportban jellemző mérhető teljesítmény javítása. Ez jelenthet időt, távolságot, de gólokat is, hiszen magában foglalja a gépészmérnöki területtől a könnyűipari mérnöki területen át az informatika, a képfeldolgozó, valamint az anyagmérnöki mechatronikai tudományokig mindazt, ami a sportban is hasznosítható. 

A Műszaki Kar másik újdonsága a Mechatronikai mérnök alapszakon most induló Audiovizuális (A/V) specializáció. 

A 21. században a hagyományos művészi alkotások mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a rendezvények, mint összefüggő, bár alkotóelemeiben részegységekre bontható, nagy tömeget is vonzó „művészeti alkotások”. Ebben már nem csupán a színpadi szereplők (zenészek, énekesek, színészek) játszanak fontos szerepet, hanem felértékelődött a művészetüket méltóan bemutató és támogató műszaki támogatás is, amely elsősorban a hang- és képtechnológiából, a virtuális valóságból és a műszaki berendezések üzemeltetéséből áll. Az alkalmazások tervezéséhez, a telepítéshez, az üzemeltetéshez szükség van olyan mérnökökre, akik a rendezvényt megoldásaikkal sikeressé tudják tenni. 

- A specializációt azért hozzuk létre, hogy a világon megjelenő audiovizuális mérnöki igényt kielégítsük, a szak új szakembereket adjon a szórakoztatóiparnak és a rendezvényszervezésnek. A gyakorlatban az audiovizuális (vagy A/V) ismeretekkel rendelkező mechatronikai mérnök végzettség az alkalmazott hang- és képtechnológiában, a virtuális világban, és némiképp a művészetekben való jártasságot is tartalmazza – tájékoztatott Husi Géza. A specializációra jelentős nemzetközi érdeklődést prognosztizálunk, ezért a specializáció tantárgyait a magyar és a külföldi hallgatóknak kizárólag angol nyelven oktatjuk – tette hozzá a kar vezetője.  

Továbbra is nagy létszámban oktat a kar építész- építőmérnök-, illetve környezetmérnök hallgatókat, mert a megváltozott társadalmi vélekedés, többek között az épített környezet problémáiról, illetve a mérnöki kamarák előrejelzései a szükséges generációváltásról, szükségessé teszik, hogy ezek a nem közvetlenül járműiparhoz köthető képzések is magas szinten folytatódjanak. 

A szakmai előmenetelhez azonban szükséges a doktori iskola fejlesztése, mivel a meglévőnél többfajta doktori programra lenne igény. Jelenleg is zajlik az munka, amely előkészíti a doktori képzés kiegészítését egy új, kifejezetten a Műszaki Karra épülő programmal. 

- Aki most felvételizik, az bízhat abban, hogy a mesterszakot követően a kar saját doktori iskolájában folytathatja tanulmányait – emelte ki a dékán. 

A Műszaki Kar kínálatának része az osztatlan tanárképzés is, amelyre nem csak azok jelentkezhetnek, akik végzés után középiskolai oktatóként szeretnének elhelyezkedni, mivel másoddiplomát is szerezhetnek a ma már középfokú oktatásban műszaki területen dolgozó pedagógusok is. 

A Műszaki Kar nemzetközi ismertségét mutatja, hogy az itt tanuló külföldi hallgatók száma csaknem 1100. Az angol nyelvű alapképzésben a legnépszerűbbek a gépész és mechatronikai mérnök, mesterképzésben pedig a műszaki menedzser szak. 

- Elindítottuk angol nyelven a járműmérnöki képzésünket is, ami – úgy gondolom – szintén jelentős érdeklődésre tart majd számot. Emellett a járműmérnök, járműgyártás és gépjármű specializáció mellé szintén helyi kérésre indítjuk másodjára a légi jármű specializációt is – sorolta az újdonságokat tovább Husi Géza. 

A képzéshez biztosított a karon a megfelelő mennyiségű és minőségű oktatási segédeszköz, informatikai háttér. 

- A legfontosabb eszközeink – amelyek például a számítógépes tervezéshez szükségesek – napi, magas szintű állapotban vannak, amelyek az elkövetkező öt évben biztosítják a megfelelő színvonalat. A folyamatosan növekvő hallgatói létszám miatt azonban mennyiségi problémáink azért akadnak, de mindenki a tantárgyai keretében magas színvonalú tervező számítógépeket tud használni – tette hozzá a dékán. 

- Az infrastruktúrába az épületellátottság is beletartozik, ezért a várható növekvő létszám és az új szakok indítása miatt hamarosan bővül a kar épületállománya. A Virág utcán készül egy új szárny, amelynek tervezési fázisa a napokban zárul, az egyetem pedig beadhatja az építési engedély kérelmét. A beruházás kormányzati támogatással valósul meg, emellett az egyetemi Ipari Parkban a járműképzésnek építünk egy kutatócentrumot, jól felszerelt laboratóriumokkal, gyakorló- és oktatóhelyekkel – ismertette a fejlesztési folyamatokat Husi Géza. 

A Műszaki Kar – a gyakorlatorientált képzést, valamint a végzés utáni elhelyezkedés esélyének növelése érdekében - folyamatosan bővíti ipari kapcsolatait. Ez csaknem 30 debreceni céget, a nyári gyakorlatok helyszíneit figyelembe véve pedig összességében mintegy 100 vállalatot jelent. Sokakat elijeszthet azonban a műszaki pálya választásától az az elterjedt nézet, miszerint képtelenség 7 félév alatt megszerezni a diplomát, és az is, hogy a Műszaki Karra jelentkezők 1/3-a nem végez időben. 

- Ennek oka nem az, hogy megtanulhatatlan lenne az ismeretanyag, mivel ez állhatatosság kérdése, ugyanis ahhoz, hogy valaki időben megszerezze a diplomáját, folyamatos és kitartó munka szükséges. Ezért korrigálják oktatóink rendszeresen a gyakorlati feladatokat, hiszen, ha félév végén folyamatos tanári ellenőrzés, javítás nélkül adja be valaki a munkáját, az mennyiségileg megvan ugyan, de ez nem garancia arra, hogy az a munka jó is lesz. A műszaki képzésben jellemző, hogy az egyszer megszerzett tudást a továbbiakban folyamatosan frissíteni kell. Ismerjük jól azokat a tanulási módszereket, amelyekkel az ismeretanyagok készség szintű alkalmazása csak a vizsgát követő néhány napig tart. Erre legjobb példa a repülőmérnök hallgatóink tudásának és készségének állandó fenntartása, mivel a repülések során nem lehet arra hivatkozni, hogy a hallgató már egyszer sikeresen le tudott szállni, ezért azt már ne értékeljük a következő repülések alkalmával – oszlatta el a félreértést Husi Géza. 

A kar munkáját az egyetem műszaki fejlesztésért felelős rektorhelyettese, Ailer Piroska is támogatja, aki egyben oktatója is a Műszaki Karnak.  

Együttműködik a kari vezetéssel a magyar és angol Hallgatói Önkormányzat, így a diákok igényeinek megfelelően lehet változtatásokat bevezetni, többek között a kollégiumi, vagy akár a menzai szolgáltatások terén. 

Természetesen a Műszaki Kar hallgatói előtt is nyitott a lehetőség, hogy részt vegyenek a város és az egyetem nyújtotta kulturális eseményeken, vagy sportoljanak a DEAC szakosztályaiban. Az egyetemi sportegyesület motorsport szakosztálya pedig kifejezetten a Műszaki Kar hallgatói kezdeményezésére jött létre. Megtalálhatja itt minden hallgató az érdeklődésének megfelelő motorsportokat az autóversenyzés, a gokart és a repülés területén is. A versenyzők mögött egy műszaki csapat áll, akik szintén tagjai a szakosztálynak.  

Emellett színesíti a diákéletet több olyan, csak a Műszaki Karra jellemző program, mint az évente megrendezett, töretlen népszerűségnek örvendő Műszaki Sörsátor.