Tanulj orvosnak Debrecenben!

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara kiváló oktatókkal, magas színvonalú klinikai gyakorlóhelyekkel, sokszínű kutatási lehetőségekkel, tehetséggondozó-programokkal várja leendő hallgatóit. A karra felvételizők egy osztatlan, egy alap- és három mesterszakra jelentkezhetnek február 15-ig.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán az osztatlan általános orvos szak mellett orvosi diagnosztikai analitikus alapszakon, egészségpszichológia-, klinikai laboratóriumi kutató-, valamint molekuláris biológia mesterszakon tanulhatnak a felvételizők szeptembertől.  
A 12 féléves általános orvos szakra jelentkezőknél a korábbiakhoz hasonlóan idén is követelmény a két emelt szintű érettségi, egy biológiából és egy másik fizikából vagy kémiából. Átalakult viszont a többletpontok rendszere. Az általános orvos szakra jelentkezők számára fontos változás, hogy szóbeli felvételi vizsgán 50 intézményi pluszpontot szerezhetnek.   

-    A szóbeli interjún nem a szakmai, biológiai, kémiai, fizikai tudásra vagyunk kíváncsiak, hanem többek között a jelentkező orvosi hivatáshoz való hozzáállására, empátiakészségére. Mindenki abban az intézményben szóbelizik, ahová első helyen jelentkezett, a négy hazai orvosképző egyetem pedig kölcsönösen elfogadja az eredményt. A felvételi módszertanát is közösen dolgoztuk ki, hogy az interjú mindenhol egységes elvek és szemlélet alapján történjen. A beszélgetés arra is jó alkalom, hogy megismerjük a különleges képességekkel rendelkező hallgatókat, így tehetségük kibontakozását már a képzés elején megfelelően tudjuk segíteni – emelte ki Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.  

A felvételi beszélgetésen szerezhető 50 pont mellett a nyelvvizsgáért akár 40 pontot is kaphatnak az Általános Orvostudományi Karra jelentkezők. A további intézményi pontokról és a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a kar honlapján tájékozódhatnak

Mátyus László professzor kiemelte, hogy a kar kiemelkedő oktatói állománnyal, kitűnő infrastrukturális feltételekkel világszínvonalú orvosképzést nyújt. A diákok jól felszerelt tantermekben, modern laboratóriumokban és gyakorlati képzőhelyeken tanulhatnak. 

-    A Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Klinikai Központba történt integrációjával, a Kenézy Gyula Campus létrejöttével nőtt a klinikai gyakorlóhelyek, illetve az oktatók száma, valamint a képzés feltételei is javultak. A kar és a Klinikai Központ közös munkájának egyik fontos lépése volt új oktatóhelyiségek kialakítása, így már a Kenézy Gyula Campuson is megfelelő oktatási infrastruktúra áll rendelkezésre – tette hozzá a dékán.  

A gyakorlati oktatást a Sebészeti Műtéttani Tanszéken, illetve az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központban kialakított skill-laborokban végzik, ahol a hallgatók valósághű szimulációs környezetben szerezhetnek gyakorlatot, megismerik a korszerű eszközök használatát, fejlődnek készségeik, képességeik.
A kar oktatóinak mintegy kilencven százaléka rendelkezik tudományos fokozattal. Ezzel az ÁOK a legutóbbi hazai felsőoktatási rangsorban (HVG-rangsor Diploma 2024) az orvosképző intézmények között a második, az összes hazai kar között pedig a hetedik helyet foglalja el.  

A kar szervezeti egységeiben az élettudományok széles körében folytatnak nemzetközileg is elismert tudományos kutatási tevékenységet, amelybe a hallgatók is bekapcsolódhatnak. 

Az ÁOK kiemelt figyelmet fordít a tehetséges diákok támogatására, melynek fontos része a nagy hagyományokkal rendelkező tudományos diákköri tevékenység, amely a jövőben is kiemelt figyelmet kap. Az orvostudományi tehetséggondozásban kiemelkedő szerepe van a több mint harminc éve működő Sántha Kálmán Szakkollégiumnak is. 

Sajtóközpont - CzA