Résztvevői rekord a fogászati napokon

Befejeződött a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara által szervezett XXI. Debreceni Fogászati Napok, régiónk egyik legjelentősebb fogászati szakmai továbbképzése. A program keretében a rekordszámú szakmai közönség a fogászat széles spektrumába tartozó előadásokkal frissíthette fel tudását.

A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt, idén pedig az online térben, hibrid formában tartották meg a három napos XXI. Debreceni Fogászati Napokat, mely mind a fogorvosok mind a fogorvostan hallgatók számára megtekinthető és elérhető volt. A 468 regisztrált fogorvos 11 szekcióban, 40 előadást hallgathatott meg, melyek felölelték a szakma teljes spekrtumát: orális medicina, dentoalveoláris sebészet, fogszabályozás és gyermekfogászat, parodontológia, fogpótlástan, restauratív fogászat és endodoncia.

– Szó esett a gyermekfogászatban írt új protokollokról, a digitális technológiák által nyújtott új lehetőségekről, kezelésekről, új anyagokról és technikákról, érdekes és speciális ellátást igénylő esetek megoldásáról, alátámasztva a nemzetközi irodalomban fellelhető új publikációkkal vagy akár a kollégák saját kutatási eredményeivel – ismertette a Fogorvostudományi Kar dékánja.

Bágyi Kinga kiemelte: az elmúlt egy év a Covid-járvány miatt nehéz időszak volt mind a betegellátás, mind az oktatás szervezése tekintetében. Folyamatosan változott minden, és egy olyan helyzet alakult ki, amire az elmúlt időszakban nem volt példa. Járványügyi Munkacsoportot hoztak létre, mely folyamatosan figyelte a hazai és nemzetközi szakmai híreket, tanulmányozta az ajánlásokat, segítséget nyújtva a kialakult helyzetben a gyors és ésszerű döntések meghozatalához. A pandémia ellenére így egy rövidebb tanácstalanság és bizonytalanság után sikerült átgondolni az oktatást, és kihasználni a digitális platformok által nyújtott új, eddig kevésbé alkalmazott lehetőségeket, ezáltal biztosítva továbbra is a magas színvonalú oktatást mind a graduális mind a posztgraduális képzésben – fogalmazott a dékán.

A Debreceni Fogászati Napok felvezető rendezvényeként megtartották a hagyományos Kapcsolat Napot is, melynek keretében az országos és régiónk szakmai szervezeteiben vezető pozíciót és tisztséget betöltő kiválóságok osztották meg egymással a járvány időszaka alatt szerzett tapasztalataikat. Meghívottként részt vett a Magyar Orvosi Kamara Fogorvos Tagozatának elnöke: Gerle János a Semmelweis Egyetem (SE) Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzésért felelős vezetője, valamint Hermann Péter az SE oktatási rektor-helyettese is.

Összegzésként itt is elhangzott, hogy alapvetően a szakma jól reagált a nem várt nehézségekre és kihívásokra, de a jövőben minden bizonnyal szembe kell majd nézniük az ebben az időszakban esetlegesen elmaradt kezelések felhalmozódásával az áthelyezett ellátások kihívásaival.


Sajtóiroda - OCs