Fiatal kutatók versenye

Az orvos- és egészségtudományi kutatásokat végző hallgatók mutatják be eredményeiket a Debreceni Egyetemen szerdán kezdődött tudományos diákköri konferencián. A háromnapos rendezvényen több mint háromszáz előadás hangzik el. A helyi TDK-n legjobban teljesítő hallgatók jövőre az országos konferencián képviselhetik az intézményt.

-    Véleményem szerint a tudományos diákkör a tehetséggondozás legmagasabb szintű eszköze. Hiszek abban, hogy akik még hallgatóként megismerkednek a tudomány módszertanával és megküzdenek azzal, hogy a problémákat saját maguk oldják meg, azok egészen más szakemberekké válnak, mint azok, akik ebben nem vettek részt. Megtanulják kritikusan szemlélni a tudományos közleményekben, tankönyvekben megjelenő adatokat, információkat és képesek lesznek önálló döntéseket hozni – mondta köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, illetve az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság elnöke a konferencia szerdai megnyitóján. 

Az orvos- és egészségtudományi tudományos diákköri konferencián az Általános Orvostudományi, az Egészségtudományi, a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi Kar hallgatói vesznek részt.  A rendezvényen szerdától péntekig több mint háromszáz előadás hangzik el, 34 tagozatban (többek között: aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, urológia, primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika, fogorvostudományok, bőrgyógyászat, gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia). A tízperces előadást ötperces vita követi.   

-    A konferencián a hallgatók gyakorlatot szerezhetnek az előadásban és a vitában is. Ennek köszönhetően a való életben is határozottan, magabiztosan tudnak majd válaszolni a felmerülő kérdésekre, problémákra – emelte ki Panyi György egyetemi tanár, az ÁOK Tudományos Diákköri Tanács elnöke. 

A TDK előadásokat az adott tagozat bírálóbizottsága értékeli. Pontozzák többek között az információtartalmat, az eredmények bemutatását, az előadás minőségét, az ábrák érthetőségét és a vitakészséget. A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bizottság tagjai a pontozástól függetlenül arról is döntenek, hogy az elhangzott előadást elfogadják-e a diplomamunka jeles eredményű védéseként. 


Az idén és a jövő februárban megrendezett helyi TDK konferenciákon bemutatott előadások közül a Tudományos Diákköri Tanács 2025-ben választja ki a 37. OTDK résztvevőit. 

Az eredmények itt olvashatók.  

Sajtóközpont - CzA