Megrendezte hagyományos tavaszi doktor- és díszdoktoravató ünnepségét a Debreceni Egyetem. A pénteki eseményen öt tudományterület 130 új doktora vehette át oklevelét, átadták a habilitált doktori, a professor emeritus, valamint az emeritus tanácsadó címeket. Helmut Flacheneckert, a németországi Würzburgi Egyetem professzorát díszdoktorai sorába avatta az intézmény, Aradi Csaba ökológus pedig Pro Universitate-díjban részesült.

Az Aulában rendezett ünnepség most is az avatandó doktorok, majd az egyetem vezetésének, professzorainak bevonulásával kezdődött.

A Himnusz elhangzását követően Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora köszöntötte az avatandókat.

- A mai napon önök professzionális kutatók lettek. Ez egy ajtó, ami nagyon messzire vezet és mostantól veszik komolyan önöket, mint kutatókat. Orvostudományi szakkifejezéssel élve tudásuk egy speciális funkciós irányba differenciálódott tudás, attól függően, hogy milyen diszciplínában szerezték meg tudományos fokozatukat – fogalmazott ünnepi beszédében a rektor.

- Ezzel azonban nem érnek véget tanulmányaik, hiszen az egyetem PhD mesterkurzusokat is indít, ahol az intézmény vezetőitől, magasan jegyzett ipari és tudományos szakemberektől tanulhatják meg, hogyan hasznosítsák eddig elsajátított ismereteiket, hiszen a tudásukat jelképező doktori oklevél, amelyet ma átvesznek, hihetetlenül sokat ér önmaguk, családjuk és az ország számára egyaránt – zárta köszöntőjét Szilvássy Zoltán.

Az agrártudományok, a bölcsészettudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, valamint a természettudományok és az informatika terén a 130 jelölt közül 110 summa cum laude, 20 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

Habilitált doktori címet vehetett át a DE 17 oktatója (agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 3, a műszaki tudományok területén 2, az orvos- és egészségtudományok területén 7, a társadalomtudományok területén 3, a természettudományok területén 1).

A Debreceni Egyetem Szenátusa professor emeritus címet adományozott két nyugalmazott tanárának: Marton Lajos Csabának (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) és Fazekas Istvánnak (Informatikai Kar). Fazekas professzor nem tudott jelen lenni az ünnepségen, így oklevelét később kapja meg.

Guttman András, az Általános orvostudományi Kar Molekuláris Medicina Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója emeritus tanácsadó címet vehetett át.

A Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutató Központ létrehozásában, az ökológia és természetvédelem területén betöltött szerepének elismeréseként a Debreceni Egyetem Pro Universitate-díjat adományozott Aradi Csabának, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatójának.

A középkori és kora újkori Közép-Európa történetének kutatása terén elért kimagasló eredményeiért, tudományszervezői munkásságáért, a Debreceni Egyetem nemzetközi rangjának és hírnevének erősítésében végzett érdemeiért az intézmény díszdoktori (doctor honoris causa) címet adományozott Helmut Flachenecker-nek, a németországi Würzburgi Egyetem professzorának.

A címre felterjesztő DE Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet nevében Pósán László professzor a hírek.unideb.hu portálnak elmondta: abban, hogy a debreceni történettudomány rajta van az európai tudományos térképen, valamint az intézet nemzetközi kapcsolatainak szélesítésében nagy szerepet játszott a Würzburgi Egyetem professzora.

- A közös munka természetesen nem ér véget a díszdoktori cím átadásával, hiszen most készül az a közös angol-magyar nyelvű kötet, amelynek Flachenecker professzor szerkesztője és egyben egyik szerzője is – emelte ki Pósán László.

- Több évre visszanyúlik a kapcsolatom a Debreceni Egyetemmel, ahová mindig örömmel jövök, legutóbb egy évvel ezelőtt egy PhD konferencia alkalmával jártam itt, most pedig az a megtiszteltetés ért, hogy az intézmény díszdoktorává avat, ami számomra hatalmas megtiszteltetés – mondta az ünnepséget követően az egyetemi hírportálnak Helmut Flachenecker, a Debreceni Egyetem frissen kinevezett díszdoktora.

Sajtóközpont - BZs