Díszokleveles természettudósok

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán az 50, 60 és 65 évvel ezelőtt végzett hallgatókat köszöntötték vasárnap. A díszoklevél-átadó ünnepségen osztották ki a karon évtizedeken át kiemelkedő munkát végző oktatóknak és kutatóknak a TTK Katedra Díjat.

- Nagy öröm, hogy a védőoltásnak köszönhetően ismét személyesen találkozhatunk. Egyetemünk legszebb hagyományai közé tartozik, hogy volt hallgatóit több évtizedes szakmai munkájukat követően ismét az intézmény falai közé invitálja. A mai ünnepséggel a TTK elismerését fejezi ki a hosszú és sikeres munkáért, amit önök pályájuk során végeztek – köszöntötte a résztvevőket Kun Ferenc dékán a Természettudományi és Technológia Kar vasárnapi ünnepségén, ahol 139 korábbi végzős vette át díszoklevelét.

A kari vezető felidézte: akik a rendezvényen 65 éves jubileumi okleveleiket veszik át, tanulmányaikat az 1949-ben alapított TTK 3. évfolyamában kezdték 1951-ben, és 1956-ban már a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztek. 

Kun Ferenc kiemelte, hogy azokban az évtizedekben a TTK képzési programjának pillérét a tanárszakok jelentették, évtizedeken keresztül kiváló természettudományos tanárok százait adta az országnak a kar, amely mára a kutatás, fejlesztés és innováció regionális központjává vált, és elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. 

- A mai ünnepségen kiemelkedően sok korábbi hallgatónkat köszönjük, ami azt jelzi, hogy Önök büszkék alma materükre, szívesen térnek vissza gyökereikhez. Külön öröm, hogy az ünnepeltek között számos korábbi egyetemi kollégánkat, tanárunkat is köszönthetjük, a TTK oktatóit, professzorait, akik közül többen ma is aktív kapcsolatot ápolnak karunkkal, részt vesznek az oktató- és kutatómunkában, így a díszoklevél-átadó ünnepség egyben a mester és tanítvány viszonyának is szép megnyilvánulása. Az oklevelet átvevő 50, 60, 65 éve végzett diplomásainkkal együtt tisztelettel gondolunk azokra is, akik már nem lehetnek közöttünk – fogalmazott Kun Ferenc dékán.

A Természettudományi és Technológiai Karon 50, 60, 65 évvel ezelőtt diplomát szerző hallgatóknak Pintér Ákos általános rektorhelyettes és Kun Ferenc dékán adta át a díszokleveleket.


A kitüntetett korábbi hallgatók nevében Lóki József 1971-ben végzett okleveles matematika-földrajz szakos középiskolai tanár, a TTK professor emeritusa mondott köszönetet, aki beszédében felidézte az egykori legendás professzorokat és az akkori hallgatói lét sajátosságait. A díszokleveles hallgatókat a KLTE Baráti Kör nevében Gaál István elnök köszöntötte.

Az ünnepség keretében adták át a karon több évtizedes oktatói és kutatói munkát végző szakembereknek a TTK Katedra Díjat. A kitüntetés vas fokozatát a pályáját 60 éve, a gyémánt fokozatát az 50 éve, az arany fokozatát a 40 éve kezdő oktató és kutató vehette át. 

A Természettudományi és Technológiai Kar Vas Katedra Díjában részesült:
Kónya József nyugalmazott egyetemi tanár.

A Természettudományi és Technológiai Kar Gyémánt Katedra Díjában részesült:
Borda Jenő nyugalmazott egyetemi docens,
Király Róbert nyugalmazott egyetemi docens,
Lakatos Piroska nyugalmazott egyetemi docens,
Maksa Gyula professzor emeritus,
Martonné Erdős Katalin nyugalmazott egyetemi docens,
Sudár Sándor nyugalmazott egyetemi docens.

A Természettudományi és Technológiai Kar Arany Katedra Díjában részesül:
Darai Judit egyetemi docens,
Fábián István egyetemi tanár,
Páles Zsolt egyetemi tanár,
Szabó István egyetemi docens.

Sajtóiroda - TPL