DaLiCo nyári egyetemi kurzus

Az adatkezeléshez szükséges digitális készségek fejlesztése áll a középpontjában annak a nemzetközi online projektnek, amelyet négy ország – Hollandia, Magyarország, Németország, Spanyolország – részvételével rendez július 11-15. között a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK).

A 2019-ben életre hívott „Data Literacy in Context” (DaLiCo) nyári kurzust – amelyet a partnerországok évente más-más helyszínen és tematikában tartanak – első alkalommal rendezi a DEENK. A projekt az adatkezelés és a digitális írástudás témájára épül, és az ehhez szükséges képzési keretek kiépítését alapozza meg. Az idei nyári egyetemi kurzusra több mint 80-an regisztráltak.

– Elsődleges feladatunk az adatkezeléshez szükséges digitális készségek fejlesztésére koncentrálva egy oktatási keret kialakítása, illetve a bevált gyakorlatok és know-how módszerek cseréjének biztosítása – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Fazekas-Paragh Judit Éva kutatástámogató könyvtáros.

A DEENK Oktatás- és kutatástámogatási Osztályának vezetője kiemelte: az esemény a fiatal kutatói generációt szólítja meg, hogy a digitális technológiák fejlődését követve naprakészen tudják azt alkalmazni kutatómunkájuk során, és új digitális munkafolyamatokat építsenek be a hétköznapjaikba annak érdekében, hogy megfeleljenek az új finanszírozói és intézményi követelményeknek.

A nyári egyetemi kurzus tematikája felöleli a nyílt adatok (Open Data), a kutatási adatok (Open Science) kezelését, valamint az adatmegosztás kérdéseit is.

A program során rendezett workshopok emellett elméleti áttekintést nyújtanak a nyílt adatkutatás uniós trendjeiről, a délutáni foglalkozások középpontjában pedig azok az eszközök állnak, amelyek az adatgyűjtési-, értékelési- és szervezési módszereket mutatják be. 

A DEENK munkatársai mellett a HAW Hamburg, a University of Valencia és a University of Applied Sciences Utrecht oktatói is megosztják tapasztalataikat a kurzus résztvevőivel.

Bővebb információ:

https://dalico.info/summer-schools/exploring-research-data-management-v…

https://openscience.hu/events/exploring-research-data-management-unders…

Sajtóközpont – BZs