Befejeződtek a téli diplomaosztók

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának, valamint a Természettudományi és Technológiai Karának végzősei vették át okleveleiket pénteken. Ezzel véget ért a 2016/2017-es tanév téli diplomaosztóinak sorozata.

Ápolók, egészségügyi szociális munkások, szociális gazdasági szakemberek, egészségügyi szervezők, mentőtisztek, szülésznők, védőnők, szociális munkások, addiktológiai konzultánsok és szociálgerontológusok vették át diplomájukat február 10-én, pénteken a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán, Nyíregyházán.

A 93 végzős hallgatót Bartha Elek oktatási rektorhelyettes és Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes köszöntötte. Ezt követően a diákok esküt tettek arra, hogy munkájuk alapjának tekintik minden ember alapvető emberi értékének és méltóságának elismerését. 

Semsei Imre, az Egészségügyi Kar dékánja az oklevelek átadását követő beszédében kiemelte: a fiatalok számára nemes feladat lesz szép hivatásuk tekintélyét megőrizni. A végzett hallgatókat arra kérte, életük és szakmai tevékenységük nehéz pillanataiban is emlékezzenek esküjükre.

Hozzátette: a szociális gondoskodás, az egészségmegőrzés, a gondozás, az egészségvédelem és az egészségügyi ügyvitelszervezés területén tevékenykedjenek olyan elhivatottsággal, hogy az hozzájáruljon a lakosság szociális helyzetének javulásához, egészségének megőrzéséhez és a rászorulók megsegítéséhez.

A végzős hallgatók közül Gál Barbarát kiemelkedő tanulmányi eredménye és magas szintű tudományos munkájának elismeréséért, „Hadházy Csaba” emlékéremmel díjazták. Átadták a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Oktatója kitüntetést is, melyet ezúttal Jávorné Erdei Renáta vehetett át. További képek a rendezvényről a fotóalbumban.

Természettudományi szakemberek és tanárok diplomáztak

Alkalmazott matematikusokat, anyagkutatókat, biológusokat, biomérnököket, biotechnológusokat, fizikusokat, geográfusokat, okleveles tanárokat, vegyészeket, környezetvédelmi és fejlesztési szaktanácsadókat avattak az őszi félév utolsó diplomaosztóján, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának február 10-ei ünnepségén.

- A Debreceni Egyetem és a Természettudományi és Technológiai Kar hagyományai köteleznek bennünket arra, hogy jó munkát végezzünk, a munkaerőpiacon is használható tudást kapjanak a karon, és elérjék a céljaikat, amelyek közül teljesült egy: hamarosan átvehetik diplomájukat. Remélem, hogy nem felejtik el a vizsgák feszültségét, ahogy a jól sikerült bulik mámorát sem. Őrizzék meg az egyetem és a város hangulatát egész életükben, s legyenek büszkék arra, hogy a Debreceni Egyetem TTK-ján végeztek! Mi büszkék vagyunk Önökre! – fogalmazott köszöntőjében Pintér Ákos dékán.


A Természettudományi és Technológiai Karon a 2016/2017-es tanév őszi félévben nappali tagozaton mesterképzésben 48 hallgató, levelező tagozaton mesterképzésben 9 hallgató, nappali tagozaton 5 éves, osztatlan képzésben 3 hallgató, valamint szakirányú továbbképzésben 3 hallgató szerzett diplomát. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően kari kitüntetéseket és dékáni elismerő okleveleket adtak át.

Sajtóiroda - MM, TPL