Új alapszak a MÉK-en

Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapszakot indít 2022-ben a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara. Az új képzést angol nyelven is meghirdeti a kar.

Hazánkban jelenleg nincs önálló mezőgazdasági vízgazdálkodási alapképzés. A szak beindítását a növekvő gazdasági és szakmai igény is sürgette. A mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki képzés elsősorban a környezetváltozás agráriumot érintő kihívásaira kívánja felkészíteni az egyetemistákat.

- A most induló mérnöki BSc-szak hiánypótló, amely két egymással szoros kapcsolatban álló agrárszakterületet fog össze. A képzés a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) mezőgazdasági vízgazdálkodási és agrárkörnyezet-gazdálkodási MSc-képzésének biztosít alapot. A cél, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik az öntözésfejlesztés, a belvízgazdálkodás a vízrendezés vagy éppen az alternatív vízkészletek hasznosításának problémáira mérnöki választ adnak – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Tamás János, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének vezetője.

Tamás János szerint új szemléletre van szükség: olyan szakemberekre, akik a körforgásos gazdálkodás részeként a mezőgazdasági melléktermékekre nem hulladékként, hanem új termékként tekintenek.

- Az élelmiszeripar megfelelő minőségű alapanyag nélkül nem létezik, de a növénytermesztés, valamint az állattenyésztés számára is nélkülözhetetlen a takarmánybázis. Ehhez azonban korszerű vízgazdálkodás szükséges. A környezettechnológia része a talajok minőségének fenntartása, illetve javítása, a szennyezett talajok kármentesítése, a szennyvíziszapok, a hígtrágya kezelése. A modern agrárium a hulladékmentes körforgásos mezőgazdaságról szól, amely a korszerű technológiák révén zéró emisszóra törekszik, szagmentesen, zajmentesen, talaj- és vízszennyezés nélkül állít elő termékeket. Erre kell felkészítenünk a hallgatóinkat. Azokat a fiatalokat várjuk a MÉK-re, akik érzékenyek a környezeti kihívások iránt, nemcsak követői a folyamatoknak, hanem magasszintű mérnöki tudással az alakítói szeretnének lenni a környezet állapotának – fejtette ki Tamás János.

A körforgásos gazdaság témájában számos nemzetközi kutatás folyik a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetben. Talajfizikai, hidrológiai és szerves anyagfeldolgozási kutatóhelyek mellett korszerű informatikai és műszerpark segíti a mérnökhallgatókat. A szak továbbtanulási lehetőséget kínál a mezőgazdasági vízgazdálkodási MSc- és agrárkörnyezet-gazdálkodási MSc-képzésre, később pedig a kar doktori iskoláiban folytathatják tanulmányaikat a diákok.

Sajtóiroda - ÉE