Indul az akkreditációs eljárás

Intézményi akkreditációs eljárást folytat le jövőre a Debreceni Egyetemen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB). Azt fogják megvizsgálni, hogy a DE minden tekintetben megfelel-e a nemzetközi felsőoktatási irányelveknek.

Az eljárás eredménye megmutatja majd, hogy a Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rendszere folyamatosan nyomon követi-e az általánosan érvényes ESG 2015 (Standards an Guidelines For Quality Assurance In The European Higher Education Area) sztenderdeket, és részt vesz-e azoknak az intézkedéseknek, folyamatoknak a kidolgozásában, amelyek garantálhatják a kompetenciaalapú, minőségi oktatást.

Ennek kapcsán az egyetemi polgárok és a külső partnerek bevonásával önértékelési jelentést készít az intézmény, amit 2022. január 14-ig kell elküldenie a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak. A jelentésben a Debreceni Egyetemnek be kell számolnia azokról az intézkedésekről is, amikre a MAB az előző akkreditációs eljárás során elkészült határozatában javaslatokat tett.

A bizottság egy személyes jelenléttel járó látogatást követően készíti el a jelentését, melyben elemzi az egyetem minőségbiztosítási rendszerét, ezzel összefüggésben értékeli a DE oktatási és az oktatással kapcsolatos tevékenységeit, a minőségbiztosítás hatékonyságát, a folyamatok átláthatóságát, az eljárások tudatos alkalmazását.

- A Debreceni Egyetem számára az eljárás nyomán születendő jelentés és határozat visszaigazolása annak, hogy egy független szervezet hogyan látja, miként értékeli az egyetemen folyó oktatás minőségét. Az eljárásnak olyan alapvető elemei vannak, mint a hallgatóközpontú tanulás, tanítás, a hallgatók előrehaladásának nyomon követése, támogatása, az oktatók teljesítményének értékelése, a hallgatói szolgáltatások biztosítása. A minőségbiztosítási stratégia és folyamatok egyik legfontosabb intézményi célja, hogy a hallgatók egyéni képességeiknek és elvárásaiknak megfelelően haladjanak az egyetemi tanulmányaik során, majd a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, keresett és elismert szakképzettséget szerezzenek. A Debreceni Egyetem már a legutóbbi, 2017-es akkreditációs eljárás előtt kidolgozta az ESG 2015 szempontrendszerhez illeszkedő minőségbiztosítási stratégiáját, meghatározta az intézményi minőségcélokat, és szabályozta a minőségirányítási folyamatokat. Az oktatási és funkcionális, szolgáltatási és igazgatási szervezeti egységek, valamint a hallgatói szervezetek szintjén egyaránt nőtt a minőség melletti elkötelezettség – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója.

Az intézményi akkreditációs eljárást a MAB legutóbb öt évvel ezelőtt folytatta le a Debreceni Egyetemen, a bizottság 2018-ban adta ki a DE alapvető működéséhez szükséges engedélyt, ami 2022 decemberéig érvényes.

Sajtóiroda - BZ