A Debreceni Egyetem hat professzora vehette át a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának kitüntetését. Az elismeréseket Páles Zsolt, a DAB elnöke adta át szerdán a szervezet éves közgyűlésén.

A DAB vezetése Pro Scientia Érem odaítélésével ismerte el Debreczeni Attila, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzorának és Szekanecz Zoltán, a DE ÁOK Reumatológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának tevékenységét. 

Debreczeni Attilát 2004-ben nevezték ki professzorrá. 2003 és 2016 között a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatója, 2004 és 2006 között a bölcsészkar stratégiai dékánhelyettese, majd 2007 és 2010 között az egyetem tudományos rektorhelyettese volt. 
Jelentős tudományos pályát tudhat magáénak: 2004-ben szerezte meg az MTA doktora címet. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Fő kutatási területe a felvilágosodás és romantika korának magyar irodalma, a textológia, és ezek a korszakok állnak oktatási tevékenységének középpontjában is. Öt igen értékes monográfia szerzője, melyek Csokonai Vitéz Mihály életével és munkásságával foglalkoznak. Csokonai mellett Kazinczy költeményeit, Kisfaludy Sándor és Szentjóbi Szabó László műveit rendezte sajtó alá. Számos tudományos szervezet tagja, több irodalomtudományi pályázat vezetője, tagja.
Kimagasló oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenységét már több díjjal honorálták, ezek közül kiemelendő az Akadémiai Díj, a Tarnai Andor- és a Toldy Ferenc-díj, valamint a Debreceni Egyetemért Emlékérem. 

Szekanecz Zoltán 2001 óta az MTA doktora. Ebben az évben alapította meg a Debreceni Egyetemen az önálló reumatológiát, melynek első tanszékvezetője. 2008-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 
Fő kutatási területe az arthritisek és az autoimmun betegségek pathogenezise, modern kezelése. Több szakmai terápiás ajánlás (RA, SLE) társszerzője. A DE Reumatológiai Tanszéken 10 éve a Biológiai Terápiás Centrum vezetője. Több mint 50 klinikai gyógyszervizsgálat vezetője, melyek során elsősorban célzott, biológiai terápiákat alkalmaztak. 516 lektorált, többségében angol nyelvű folyóiratcikket írt, 14 könyv és 102 könyvfejezet szerzője.
2012 és 2021 között a Magyar Reumatológusok Egyesülete elnöke volt, majd 2019-ben az Európai Reumaliga (EULAR) főtitkárává, 2021-ben pedig alelnökévé választották. Több vezető nemzetközi és hazai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, illetve állandó lektora, 20 hazai és 21 nemzetközi kongresszus főszervezője vagy szervezőbizottság tagja. Munkásságát 2022-ben Batthyány-Strattman László díjjal, Debrecen Város Hatvani-díjával és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Bozsóky emlékérmével ismerték el.

A DAB vezetése DAB Plakettel díjazta Fábián István, a DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék,
Kalmár Ferenc, a DE MK Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék, Kovácsné Bácskay Ildikó, a DE GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék és Szirák Péter, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanárának kiemelkedő szakmai tevékenységét. 

A professzorok részletes szakmai életrajza csatolva olvasható. 


A kitüntetettek díjaikat Páles Zsolttól, az MTA DAB elnökétől vehették át a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának éves közgyűlésén szerdán a DAB székházban.  

Sajtóközpont - CzA
Dokumentumok