E. Kövér Katalin: 1956–2023

Fájdalommal és megdöbbenéssel értesültünk a hírről, hogy a mindannyiunk által nagyra becsült és szeretett E. Kövér Katalin akadémikus a húsvéti ünnepeket követően, 2023. április 15-én, súlyos betegsége következtében eltávozott közülünk.

Mindössze 66 év adatott számára, aminek szakmailag aktív részét az NMR spektroszkópiának szentelte. Hihetetlen munkabírással és szorgalommal ötvözte tehetségét, ami a magyar NMR közösség fejlődéséhez és nemzetközi elismertségéhez nagymértékben járult hozzá. A fizikai elveken alapuló módszertani fejlesztései révén az NMR érzékenységét és felbontó képességét tudta javítani, ami kiterjesztette az alkalmazási lehetőségeket a kémiai és a biológiai szerkezet és kölcsönhatás kutatások területén. Biológiailag fontos fehérjék, oligopeptidek, szénhidrátok és antibiotikumok szerkezetfelderítése is érdekelte.
1956-ban született Debrecenben, 1979-ben nyert vegyész diplomát az egykori KLTE-n, majd 1981-ben csatlakozott a Szilágyi László professzor által vezetett NMR szerkezetkutató laboratóriumhoz, ahol hazánkban először állítottak üzembe szupravezető mágnesű NMR spektrométert. Egy ideig a BIOGAL Gyógyszergyár támogatta a munkáját a KLTE Szerves Kémiai Tanszékén, majd 1999-től a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékére került tudományos munkatársként, ahol 2008-ban nyert egyetemi tanári kinevezést. 1988-ban kandidált, 2002-ben az MTA doktora, 2013-ban az MTA levelező, majd 2019-ben rendes tagja és 2017-től az MTA Kémiai Osztály elnökhelyettese lett. Számos elismerésben részesült pályája során amelyek közt a legjelentősebbek: Bruckner Győző-díj, 2010, Premio Hispano-Húngaro Gamboa-Winkler díj, 2010, Év női kutatója díj, 2013, Hajdú-Bihar megyei ‘Prima díj’, 2014, Kajtár-Hollósi Alapítvány emlékplakett, 2017, A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, 2022. 

A tudományos élet szervezésében számos feladatot vállalt: A DE Kémiai tudományok doktori iskoláját vezette 2016-tól. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szakértői Kollégium tagja 2010-től, külföldi folyóiratok szerkesztője és közlemények bírálója. OTKA, OMFB, TÉT, MKM-FKFP, ETT, NKFI, GINOP pályázatok témavezetője/résztvevője volt. Külföldön (USA, Svédország. Spanyolország) vendégkutatóként dolgozott, kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolatai voltak, konferenciák szervezőjeként és nem ritkán meghívott előadójaként vállalt szakmai feladatokat.
Az MTA támogatott kutatói hálózatában 2019-ben megalapította és vezette a „Molekuláris Felismerés és Kölcsönhatás” Kutatócsoportot. Pályája során mintegy 200 tudományos közleményére több mint 4500 hivatkozást kapott. Hobbiként a sport szeretetére emlékezünk: egy ideig versenyzett a Debreceni Szenior Úszó Klubban, sokszor átúszta a Balatont, gyakran kerékpározott. A sok közös beszélgetés, kirándulás azt a derűt és emberi helytállást idézi, ami Katira jellemző volt. Szerény, de az értékek mellett mindig kiálló és az elveket szilárdan képviselő tagja volt az egyetem professzori karának.