A Debreceni Egyetem két professzorát fogadta tiszteletbeli doktorává a Miskolci Egyetem. Berényi Ervin és Beke Dezső az elsők a Debreceni Egyetemről, akik megkapták ezt az elismerést.

Berényi Ervin a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, orvosprofesszora. Nevéhez fűződik a radiográfus képzés indítása, melyet megelőzően számos sikert ért el az orvostudomány egyik fő alappillére, a képalkotó diagnosztika területén. Berényi Ervin általános orvosi diplomáját 1988-ban, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg. 1993-ban tette le radiológiai szakvizsgáját.

- Már a 90-es évek elejétől szorgalmazta és irányította a gyógyítást nagyban segítő modern képalkotó berendezések telepítését. Több kórház az ő közreműködésének köszönheti az első CT berendezését – hangsúlyozta méltatásában a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja az intézmény június 29-i diplomaátadó ünnepi szenátusülésén. Kiss-Tóth Emőke hozzátette: Berényi Ervin szakmai kiválóságának híre nemzetközi szinten is rövidesen elterjedt, miután a 2000-es évek elején szakértőként Európa-szerte átvizsgálta és ellenőrizte a diagnosztikai központokat.

- 2005-ben a Debreceni Egyetemen elindította a Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzési szakot, a képzés fejlesztése azóta is szívügye. 2006-ban szerezte meg habilitációs diplomáját az országban egyedülálló kutatási témában, „A mozgástól a funkcióig- Korszerű képalkotás az idegtudományban” címmel. Ezt követően a Debreceni Egyetem Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola témavezetője, valamint az Idegtudományi Doktori Iskola törzstagja lett.2013-ban vette át egyetemi tanári kinevezését. 2015-től a Debreceni Egyetem Radiológiai Tanszékének tanszékvezetője, a Klinikai Központ Radiológiai Klinikájának igazgatója, a radiológus grémium vezetője – sorolta Kiss-Tóth Emőke.

A dékán méltatásában kiemelte, hogy Berényi Ervin a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karával rendkívül szoros szakmai kapcsolatot épít és ápol, melynek fő célja a hazai radiográfus képzés magas színvonalának biztosítása. A hatékony együttműködés keretében aktívan részt vesz a miskolci képalkotó diagnosztikai képzésben, állandó tagja a záróvizsga bizottságnak, a tudományos diákköri konferenciák értékelő bizottságának és rendszeres előadója a tudományos tanácskozásoknak. Mindemellett kimagasló szakmai felkészültségével jelentős részt vállal a debreceni és a miskolci egyetem közös radiográfus mesterképzésének szakindításában.

- A Debreceni Egyetem egyetemi tanáraként, szakmai és tudományos együttműködési készsége, illetve támogatása példaértékűnek számít a magyar felsőoktatásban, mely méltán indokolja a Miskolci Egyetem magas rangú elismerését, a „doctor honoris clausa” kitüntető cím adományozását – tette hozzá Kiss-Tóth Emőke.

- Rendkívüli megtiszteltetés számomra a tiszteletbeli doktori cím – mondta Berényi Ervin miután átvette az elismerést az egyetem rektorától. Felelevenítette, hogy kapcsolata a Miskolci Egyetemmel a 2000-es évek elején kezdődött, amikor ő is részt vett az Egészségügyi Kar létrejöttében. Ezt követően is folyamatosan figyelemmel kísérte, a képzések indulását.

-A CT- és MR-géppark üzemeltetéséhez, ezekhez a rendkívül költséges vizsgálatokhoz fontos a non-doktorok képzése, akik a magas tudásukkal képesek arra, hogy egy átalakuló egészségügyi szolgáltató tevékenységben értőn vegyenek részt. Nem röntgen asszisztensekről, hanem radiográfusokról beszélünk. A következő lépés a mesterképzés elindítása lesz – hangsúlyozta Berényi Ervin.

Hozzáfűzte: a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának elnökeként arra törekszik, hogy a régióban megerősítsék azt az oktatási tevékenységet, amelyben az egészségügy működését segítő non doktorokat képzik.

Kiemelte, hogy a Miskolci Egyetemhez hasonlóan, a Debreceni Egyetem törekvése is az, hogy a piaci igényeknek megfelelő képzéseket indítson. Elmondta, hogy a Debreceni Egyetemen ipari parkot hoztak létre, nemrégiben pedig együttműködést írtak alá a Rosatommal és a GE-vel. Az orvosprofesszor hozzátette: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezekből az ipari kapcsolatokból közös oktatási célok legyenek, amelyek a Miskolci Egyetem fejlődését is elősegítik – zárta gondolatait Berényi Ervin.

Beke Dezső több mint 45 éve tevékenykedik a fizikai anyagtudomány területén. Elsősorban a kondenzált rendszerekben lejátszódó atommozgási folyamatok vizsgálatával foglalkozik. Ezen a területen a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszékén nemzetközi elismertségi iskolát teremtett, és a szakterület egyik vezető kutatójává vált. Ebben a témakörben szerezte meg a fizikai tudomány doktora címet 1992-ben. Egyetemi tanári kinevezését 1993-ban kapta meg. 1987 és 1990 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának oktatási dékánhelyettese, 1998 és 2000 között az egyetem tudományos rektorhelyettese volt.

Több alapvető kísérleti és elméleti eredménye alapján jelentős nemzetközi elismertséget szerzett. Beke Dezső a kísérleti Fizikában nagy presztízsű, Landolt–Börnstein sorozat két kötetének főszerkesztője, melybe önállóan, illetve munkatársaival közösen több fejezetet írt. Hosszú ideig társfőszerkesztője volt a Defect and Diffusion Forum című szakfolyóiratnak. Számos szakmai kiadvány szerkesztőbizottságának jelenleg is tagja, ilyen például a Materials Science Forum és a Materials Transactions. Mintegy 370 tudományos közleményéből több mint 300 nemzetközi folyóiratban és szakkönyvben jelent meg. Folyóirat-közleményeinek összesített impaktfaktora 360 feletti, munkáira eddig több mint 1700 független hivatkozása van, 4 szabadalom társszerzője.

- Az általa létrehozott szilárdtest fizikai és anyagtudományi laboratórium az elmúlt évtizedekben mindig nyitva állt a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának oktatói és hallgatói előtt, ami jelentősen hozzájárult új tudományos eredmények eléréséhez, valamint az ehhez kapcsolódó értekezések és publikációk megvalósulásához. Jelenleg is tagja a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán működő Kerpely Antal Anyagtudományi és Technológiai Doktori Iskola tanácsának, valamint habilitációs bizottságunknak, ahol jelentős nemzetközi és hazai tapasztalatával segíti munkánkat – fogalmazott méltatásában Palotás Árpád Bence, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja.

Beke Dezső, a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktoraként mondott beszédében felidézte az együttműködés kezdeteit, valamint a két intézmény nagy sikerű közös képzését is.

- Meghatottan és egyben örömmel állok itt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora lehetek, gondolom, ebben talán legfontosabb szerepe annak a több évtizedes szoros szakmai és oktatási együttműködésnek volt, amelynek aktív részese is lehettem. A Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizikai Tanszéke és a Miskolci Egyetem Káldor professzor vezette intézete között már az 1970-es években intenzív kutatási együttműködés alakult ki az alumíniumötvözetek fejlesztése tárgyában. Ez a közös munka a fizikai anyagtudomány és a műszaki anyagtudomány egy nagyon sikeres, szinergikus együttműködését jelentette. Természetesen ez nem szakadt meg. Számos kiváló professzorukkal, így Bárczy Pállal, Gácsi Zoltánnal és Roósz Andrással kerültem szakmai kapcsolatba is. Ennek az együttműködésnek egyik legnagyobb eredménye az a Tempus pályázat volt, aminek keretében 1992-től egy igen sikeres anyagtudományi mérnökfizikus posztgraduális képzést indítottunk közösen. Ez akkor Magyarországon egy elég egyedi képzés volt, és számomra különösen öröm, hogy ennek az előadásain olyan neves külföldi egyetemek oktatói, mint a cambridge-i, münsteri, marseille-i, vagy az amszterdami egyetem professzorai is részt vettek, és tartottak előadásokat. Arra különösen büszke vagyok, hogy ezen a kurzuson hangzottak el először Magyarországon a nanoanyag-tudomány és a nanotechnológia alapjait ismertető előadások. A kurzusok sikerét mutatja, hogy a végzettek közül többen ma már intézetigazgatók, tanszékvezetők. Jelenleg számos közös közleményben, kutatási programban és pályázatban mérhető együttműködést folytatunk az alakemlékező ötvözetek és különleges tulajdonságú acélok vizsgálatában Mertinger Valéria professzor kutatócsoportjával. Remélem, hogy az ezekből születő új eredmények tovább erősítik együttműködésünket – fogalmazott Beke Dezső.

Sajtóiroda - CzA, TPL