DE FOK: biztos karrier

Világszintű szaktudás, gyakorlatorientált képzés és élménydús egyetemi évek várnak a fogorvosi képzésre jelentkező diákokra a Debreceni Egyetemen. A Fogorvostudományi Kar 10 féléves mesterképzése nemzetközileg elfogadott diplomát nyújt.

- Azok, akik a Debreceni Egyetemet választják tanulmányaikhoz, minden olyan elméleti tudást és gyakorlati képzést megkapnak, ami a mai modern, állandóan fejlődő világunkban elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy kilépve a valós életbe képessé tegye őket az önálló munkavégzésre, bárhol is fognak dolgozni a világban - vallja Bágyi Kinga, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE FOK) dékánja.

Meglátása szerint azok a fiatalok, akik a fogorvosi pálya mellett döntenek, biztos és sokrétű karrier előtt állnak. A friss diplomás fogorvos doktorok azonnal praktizálhatnak, az intézmény által kiadott oklevelet Európa szinte összes országában, a világon pedig nagyon sok helyen elfogadják. A hallgatók az ötéves osztatlan mesterképzés során az alapokon kívül elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek a legújabb fogászati anyagokkal, eszközökkel, technológiákkal, modern diagnosztikai és terápiás módszerekkel. Az intézményben minden olyan modern anyag, eszköz és technika rendelkezésre áll, amely elengedhetetlen a 21. századi korszerű fogorvosképzéshez és fogászati ellátáshoz (például digitális röntgenek, digitális orális lenyomatvételi rendszerek és tervező programok).

A kar vezetője úgy véli, a DE világszínvonalú fogorvosképzésének titka a kiváló oktatói gárda, a gyakorlatorientált szemlélet, a folyamatos innováció és infrastruktúra modernizálás, valamint egy ergonómikus környezet kialakítására való törekvés.

- Egy egyetemi pályázat részeként az idén válik valóra elődeink álma. Bővítésre, felújításra és modernizálásra kerül a Fantom és a Fogtechnikai Laboratórium infrastruktúrája és eszközparkja. Itt folyik hallgatóink gyakorlati előképzése, különleges bábukon, műanyag fogakon gyakorolhatják a különböző fogászati beavatkozásokat mielőtt élesben, a komplex gyakorlatok keretén belül valós pácienseket kezelnének– részletezte a fejlesztést Bágyi Kinga.

Az építkezés már elkezdődött és várhatóan szeptemberre, tanévkezdésre átadásra kerül az új modern oktatási rész. A bővítésnek köszönhetően a gyakorlóhelyek száma jelentősen megnövekszik.
A dékán kiemelte: a Debreceni Egyetem a hazai fogorvosképzést meghirdető egyetemek rangsorában az oktatói kiválóság szempontjából az első helyen áll. Az intézménybe sikeresen felvételiző diákok nemzetközileg is publikáló, elismert oktatóktól tanulhatnak, akik folyamatosan követik a szakirodalmat, a fogászati trendeket és ezeket az új ismereteket is próbálják napra készen átadni a fiataloknak.

A hallgatók a diákévek alatt bekapcsolódhatnak a kar prevenciós tevékenységébe, szűrőprogramokba, továbbá a Fogorvostudományi Doktori Iskola révén a tudományos, kutatói légkörbe. Lehetőségük lesz részt venni tudományos diákköri konferencián, illetve a külföldi partneregyetemekkel való szoros együttműködésnek köszönhetően rövidebb nemzetközi tanulmányutakon is. A Nagyerdő szívében található zöld és barátságos Campuson élményekben gazdag egyetemi évek várnak az új hallgatókra. A közösségi élmények a sikeres felvételit követően már a gólyatáborban elkezdődnek, majd egész évben változatos sport-, kulturális és szórakoztató programok teszik felejthetetlenné az egyetemi éveket.

A karról, a képzésről és a hallgatói életről további tájékoztatás található a kar hivatalos honlapján: https://dental.unideb.hu/

Sajtóiroda-MM