Compliance-előadás a Klinikai Központban

A Debreceni Egyetem compliance szervezetének felépítéséről, feladatairól és tevékenységéről, valamint a visszaélésbejelentő-rendszerről tartott előadást a Debreceni Egyetem Compliance Önálló Osztályának igazgatója szerdán a Klinikai Központban.

 

A szakmai eseményen jelen volt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ vezetősége, valamint a Klinikai Központ Elnöki Hivatalának jogi apparátusa. 

Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy a Klinikai Központ Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, amely 3 klinikai campuson – 25 klinika, 14 betegellátó osztály, 6 betegellátó központ és 9 diagnosztikai egység – 7700 dolgozó közreműködésével, több mint 3500 betegággyal a progresszivitás legmagasabb szintjén több mint hárommillió ember ellátásáért felel. 

- Egy ilyen méretű, integrált klinikai betegellátó rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a magasan képzett jogi apparátus, amely biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működési környezetet, a betegjogi adatok védelmét és a vonatkozó előírások betartását - emelte ki Szabó Zoltán.

Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem Compliance Önálló Osztályának igazgatója előadásában ismertette a compliance alapfogalmát – különbséget téve soft és hard compliance között –, jogi hátterét, a compliance-szervezet általános feladatait, a Compliance Önálló Osztály és a compliance igazgató a Debreceni Egyetem szervezeti struktúrájában elfoglalt helyét, szerepkörét, illetve a compliance-folyamatok és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok rögzített és a jelenleg még előkészítés alatt lévő eljárásrendjét.

Elmondta, hogy európai uniós követelmény, miszerint az intézmények és vállalatok rendelkezzenek compliance szervezettel, ez ugyanis feltétele lehet például uniós pályázati eljárásokban való részvételnek. 

- Az egyetem fenntartója a 2021-es modellváltás óta egy közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány, így az intézmény az oktatási tevékenységek mellett olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek révén egyre jelentősebb szereplővé és versenyképesebbé válik az üzleti szférában. Stratégiai kérdés, hogy a dolgozók felismerjék és kezeljék korunk kihívásait és kockázatait. A compliance-rendszer bevezetése elősegíti a folyamatos fejlődést és finomhangolást – jelentette ki Kossa György, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke.

A compliance funkcióinak megismerését követően a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ vezetősége megerősítést kapott a tekintetben, hogy a compliance-rendszer működésének célja olyan jogszerű és etikus szervezeti kultúra kialakítása, mely biztosítja a szervezetek hosszútávú, prudens, transzparens működését, és a már évek óta sikeresen és eredményesen alkalmazott eljárásrendek további fejlődését eredményezi.

Az előadás ösztönözte a vezetőséget és a jogászokat, hogy kérdéseket tegyenek fel, tapasztalatot cseréljenek, és bemutassák már kidolgozott munkafolyamataikat. A konstruktív megbeszélést követően megállapodtak, hogy a jövőben a magas szintű szakmai gondosság és hozzáértés erősítése, szinten tartása érdekében elkötelezettek annak érdekében, hogy elsajátítsák és az egyetemi struktúra részévé tegyék a compliance rendszert, valamint a jövőben is részt vegyenek az e szakterülethez kapcsolódó szakmai képzésekben.


- A dolgozói eszmecserék kulcsfontosságúak egy autonóm intézménynél annak érdekében, hogy az új rendszerek maximálisan igazodjanak az intézmény múltjához, jelenéhez és jövőjéhez. Ezen perspektívák figyelembevétele biztosítja, hogy a bevezetett modellek nemcsak az aktuális igényeket szolgálják ki, hanem hosszú távon is fenntarthatóak és relevánsak maradjanak – hangsúlyozták közös álláspontjukat az intézményi vezetők.


Sajtóközpont