Átvették diplomájukat a BTK végzősei

Esküt tett az a 88 hallgató, akik alap- és mesterszakon, szakirányú továbbképzés keretében, nappali és levelező tagozaton szereztek diplomát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A frissen avatott bölcsészek a Főépület Díszudvarán pénteken rendezett ünnepségen vehették át oklevelüket az intézmény és a kar vezetőitől.

Nappali tagozaton alapképzés keretében 36 hallgató szerzett oklevelet anglisztika, germanisztika-német, közösségszervezés, magyar, politikatudományok, pszichológia, szlavisztika-orosz, szociális munka, szociológia és történelem, újlatin nyelvek-francia szakokon. Mesterképzésen 27-en tettek sikeres záróvizsgát és szereztek oklevelet amerikanisztika, anglisztika, fordító és tolmács, pszichológia, szociálpolitika, történelem, angoltanár, magyartanár, némettanár, történelemtanár szakokon.

Levelező tagozaton alapképzésben 11, mesterképzésben pedig 13 jelölt tett sikeres záróvizsgát és felelt meg a képesítési követelményeknek anglisztika, kommunikáció- és médiatudomány, közösségszervezés és pszichológia, olasz-, valamint történelemtanár szakon.

Szakirányú továbbképzésben 1 fő diplomázott alkalmazott muzeológusként.

-  Ezen a kapun átlépve kikerülnek az alma mater falai közül, de reméljük, nem maradnak magukra, hiszen viszik mindazt a tudást, képzettséget, tapasztalatot, amelyet az egyetemi évek alatt szereztek. Önök azonban nem csupán információkra, tudásra tettek szert, hanem olyan belátási, megértési képességekre is, amelyek – mondjuk ki büszkén – leginkább a bölcsészekre jellemzőek – fogalmazott köszöntőjében Keményfi Róbert.

A BTK dékánja beszédében kiemelte: 1914-ben, az egyetem indulásakor a hallgatók száma az akkor még mindössze három karon alig haladta meg a 300-at, ebből a Bölcsészet- nyelv és Történettudományi Karon 31-en tanultak. Eltelt száz esztendő és ez a szám a Bölcsészettudományi Karon mára megszázszorozódott.

- A Debreceni Egyetem 13 kara ma már hagyományosan a Főépület Díszudvarán tartja diplomaosztó ünnepségeit. Azon a helyen, ahol a falakat díszítő márványtáblákon a Református Kollégium és az egyetem leghíresebb diákjainak, professzorainak nevei emlékeztetnek a debreceni felsőoktatás hagyományaira. Két kazetta azonban üres. Az egyetemi legenda úgy tartja, azért, hogy valamennyi végzős diák úgy érezze, egyszer majd az ő neve kerülhet oda. Kívánom, hogy így legyen – zárta köszöntőjét a dékán.

Hagyományosan a diplomaosztó ünnepség keretében vehette át oklevelét és tanúsítványát az a 12 hallgató, akik egyetemi éveik alatt tanulmányaik mellett sikeresen vettek részt a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP), illetve a Hatvani István Szakkollégium képzési programjában.

Sajtóközpont - BZs