Segítség és társadalmi felelősség

Öt szekcióban számoltak be a szakemberek a szociális munka aktuális problémáiról, kérdéseiről, a kutatások eredményeiről a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán (DE EK) rendezett nemzetközi tudományos konferencián. Az eseményen csaknem harminc szakmai munkát mutattak be.

A járványhelyzet miatt online tartották meg május 27-én a találkozót, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottságának Szociális Munka Albizottsága a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával és a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesülettel közösen szervezett. Móré Mariann, a DE EK dékánja köszöntőjében kiemelte: annak a felelősségét kell hangsúlyozni ezúttal is, hogy miként lehet megjeleníteni a járvány szociális szférára gyakorolt hatásait a társadalomban.

- A személyes kontaktusok hiányát leginkább azok szenvedik el, akiken senki nem segít. Ezek az emberek még elesettebbé válhatnak ebben az időszakban, komoly nehézségeket jelentett az életükben az, hogy a segítő szakemberek nem jutottak el hozzájuk. A szociális munkásoknak, vagy azoknak, akik a szociális munkás szakmára készülő hallgatókkal foglalkoznak, ez a kérdés különösen fontos. Fel kell készülni arra, hogy mostantól olyan problémákkal szembesülhetnek az egyetemisták, amikkel eddig nem találkoztak. A konferencia nemcsak azt a célt szolgálta, hogy bővítse a szakmai tudást, hanem azt is, hogy eljuthasson az információ az elesettek világáról a társadalom széles rétegéhez, hiszen az előadásokban megjelentek a covid-kérdésekkel kapcsolatos aktuális problémák is. A járvány felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális szféra súlya és szerepe sokkal nagyobb a társadalomban, mint amit a normális működésben megtapasztalhattunk – hangsúlyozta a dékán.

Fábián Gergely, az MTA Szociális Munka Albizottságának elnöke egy két kötetből álló, negyvenegy szakmai anyagot tartalmazó tanulmánygyűjteményt is bemutatott, mely elsősorban a szociális munka gyakorlati oldalát erősíti.

- Egy nemzetközivé bővített, a hazai szakma képviselőit is felvonultató konferencia megszervezése volt a célunk, melyhez szorosan kapcsolódik az albizottság által elérhetővé tett, a szociális munka kutatásával foglalkozó tanulmánykötet, melynek első része már hozzáférhető. Az írások a szociális munka problématerületein zajlott kutatások módszertani, elméleti értekezéseiről szólnak, olyan területekkel lehet benne találkozni, mint például az értékelés és szolgáltatásfejlesztés, az iskolai szociális munka kérdései, a közösségi szociális munka eszközei a hátrányos csoportok felzárkóztatásához, a gyermekvédelem, a trauma- és krízisfeldolgozás, az idősellátás, vagy éppen a fogyatékkal élők segítésének módszertana. Az elemzések révén a gyakorlatban dolgozó szakemberek azonnal be tudják majd építeni a tapasztalatokat a mindennapi munkájukba, és bővíthetik a szakmai ismereteiket – tette hozzá az albizottság elnöke.

Pilinszki Attila, a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület elnöke szerint a konferencia azt a szellemiséget hangsúlyozta, ami minden esetben meg kell határozza a szakmát és az eredményes segítő tevékenységeket szolgálhatja.

- A kutatás, a képzés és a praxis egyaránt fontos területnek számít a szakmában, aminek ez a három ága bár szerteágazó, de a célja ugyanaz. Megtalálni az egyensúlyt, egységként értelmezni a szakmát, az együttműködések hangsúlyozása mellett. A mai társadalmi és gazdasági környezetben közös gondolkodásra van szükség ezen a három területen, a szakmai konzultációra pedig nagyon jó lehetőséget teremtett a konferencia - emelte ki az egyesület elnöke.

Rusinné Fedor Anita, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának általános és tudományos dékánhelyettese bemutatta A tudásháromszög szolgálatában. Előítéletesség nélkül – szakmai tisztességgel című nemzetközi tanulmánykötetet, mely 22 tudományos munkát tartalmaz 24 olyan szerzőtől, akik mindannyian kötődnek az Egészségügyi Karhoz.

- Többek között az egészségmagatartással, a személyiségfejlesztéssel, a nyíregyházi életkörülményekkel, a szociális munkás képzéssel, annak gyakorlatával, a nők gyermekszülés utáni munkaerőpiaci visszatérésével, valamint történeti áttekintéssel, a szakmai tapasztalatok összegzésével is foglalkozik a kötet, mely az adott tematikához kapcsolódóan aktuálisan igyekszik feldolgozni a szociális problémákat. Multidiszciplináris kötetről van szó, amiben a szakma legszélesebb, legszínesebb fókuszpontjai, világos problémafelvetések, feltárások is megtalálhatóak – fogalmazott a kar dékánhelyettese.

A konferencián több szakmai előadás hangzott el egyebek mellett a kommunikációs technikák oktatási módszereiről, a gyermekvédelemben működő segítő tevékenységekről, a szociális munka gyakorlati tapasztalatiról, lehetőségeiről, a társadalmi szenvedésről, a segítő szakmát választó hallgatók pályaorientációjának néhány jellemzőjéről, valamint a résztvevők megismerhették a praxis – tudomány – képzés viszonyrendszerében összegyűjtött kutatási eredményeket és a munkák tudományos módszereit is.

Sajtóiroda - BZ