A Debreceni Egyetem pénteken megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgett egykori névadója, a néhai miniszterelnök, gróf Tisza István előtt, halálának 103. évfordulóján. Az alkalomból az intézmény egy könyvet is megjelentetett a politikus életéről, tevékenységéről.

- A Debreceni Egyetem és Tisza István több szállal kapcsolódik egymáshoz, mindazzal együtt, amit az egykori miniszterelnök jelent az intézmény, a város és a nemzet számára - kezdte ünnepi megemlékezését Bartha Elek.

Az oktatási rektorhelyettes felidézte, hogy 1921-ben Tisza István nevét vette fel az egyetem, amelynek alapításában múlhatatlan érdemeket szerzett, és amelyre élete egyik legnagyobb eredményeként tekintett. Kultusza ettől fogva az egyetemen és Debrecen városában fokozatosan nőtt, számos elemmel gazdagodott.

Bartha Elek hozzátette, hogy 1945-től fordulat állt be Tisza István megítélésében, amikor az uralomra törő kommunista ideológia az ő szellemi örökségének megsemmisítését tűzte ki célul, és igyekezett mindent megszüntetni, ami vele kapcsolatos volt. Majd később, az ezredforduló éveiben a mártír miniszterelnök örökségéhez való viszony alapjaiban átértékelődött, kultusza újjáéledt.

- Emlékét szakmai rendezvények, tudományos konferenciák, tárgyi relikviák őrzik. Személye és az általa képviselt követésre méltó, pozitív értékek a Debreceni Egyetem identitásának fontos pillérei. Néhány éve újra méltó helyére került a szobra, ahol évente, akárcsak most is, megemlékezésekre, koszorúzásokra kerülhet sor. Emléke, öröksége mindannyiunkat kötelez- hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Tisza István 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között volt Magyarország miniszterelnöke. 1918. október 31-én otthonában merénylet áldozata lett. Halálának 103. évfordulóján az emlékezők személyiségét, tevékenységét idézték fel.

- Tisza István gróf szomorúan rövid élete rendkívül gazdag pályával párosult. Szigorú neveltetésének köszönhetően páratlan munkabírással, kitartással és fegyelemmel közelített minden ügyhöz, melyet feladatául kapott vagy választott- emelte ki megemlékezésében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kossa György emlékeztetett, hogy Tisza István életében a politikai szerepvállalás mellett fontos szerepet töltött be a tudományok és a tudás tisztelete. 18 évesen már jogi diplomát szerzett, később az MTA tagja lett. Támogatta a magyar felsőoktatás fejlesztésének ügyét, és támogató figyelemmel kísérte az egyetem alapítását. A gazdasági életben is kiemelkedő szerepet vállalt, több kereskedelmi és ipari vállalat igazgatóságának volt a tagja, sok energiát fektetett a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank alapításába, melynek elnöke lett.

- Sosem a népszerűség hajhászása vezérelte, önként vállalta a legnehezebb feladatokat is, nem hátrált meg, nem hitt a szóbeszédeknek, a tettek győzték meg mindenről- mondta a kuratórium elnöke.

Az ünnepi beszédeket követően a megemlékezés résztvevői helyezték el koszorúikat gróf Tisza István szobránál, a Debreceni Egyetem Főépülete előtti téren.

Az évforduló alkalmából az intézmény "Gróf Tisza István a Debreceni Egyetemért" címmel egy kiadványt is megjelentetett. A kötetben kordokumentumok alapján történészek idézik fel az egykori miniszterelnök városhoz és egyetemhez fűződő kapcsolatát.

Sajtóiroda- CzA