Emléktábla- és teremavató

Görömbei András (1945-2013) irodalomtörténész tiszteletére avatott emléktáblát Debrecen város és a Debreceni Egyetem kedden a Kölcsey Központban. A létesítmény bálterme is a professzor nevét viseli ezentúl.

Görömbei András Kossuth-díjas magyar irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Debrecen Város díszpolgára idén lenne 76 éves. 1970-től tanított a Debreceni Egyetem, illetve annak jogelőd intézménye, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében, 1981-től docensként, 1992-től a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanáraként. 1995 és 2003 között intézetigazgató. 1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem vendégprofesszora, 1993 és 1995 között a KLTE oktatási rektorhelyettese. Az 1996-1997-es tanévben a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének meghívására vendégprofesszorként Bécsben tanított. Nyugdíjazását követően professor emeritusként dolgozott 2013-ban bekövetkezett haláláig.A Debrecen Televízió által korábban készített portréfilm idézte fel Görömbei András életét, pályája kezdetét, oktatói és közéleti szerepvállalását, tudományos munkásságát, amely elsősorban a népi, a kisebbségi magyar, valamint a fiatal nemzedék magyar irodalmának kutatását ölelte fel. - „Non recuso laborem” – Nem vonakodom a munkától. Ez a Szent Márton püspöknek tulajdonított idézet olvasható a tiszteletére elhelyezett emléktáblán, nem véletlenül, hiszen ez egyben a professzor jelmondata is volt – fogalmazott ünnepi beszédében Papp László

- Görömbei András egész életében tanárként, kutatóként, a határon túli magyarság szószólójaként egyaránt magas színvonalon dolgozott, debreceni polgárként, díszpolgárként gazdagította városunkat. Szellemiségét tekintve ma is itt van közöttünk - hangsúlyozta Debrecen polgármestere.  – Szélesívű pálya, gazdag területet felölelő munkásság jellemezte, amellyel az öt világrészen élő magyarság kultúrájának megóvását, hozzáférhetőségét szerette volna megőrizni. Ennek eléréséhez három nagy témakört kutatott és publikált behatóbban: a XX. századi magyar lírát, a népi irodalmat és a határon túli irodalmakat. Munkásságát számos díjjal jutalmazták – mondta pályatársként, barátként, a Debreceni Egyetem képviseletében megemlékező Imre László irodalomtörténész, akadémikus, professzor emeritus, a Debreceni Egyetem korábbi rektora.Az ünnepségen Baranyai Norbert irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézetegyetemi adjunktusa, Görömbei András egykori tanítványa Kubik Anna és Bakota Árpád színművészek közreműködésével idézte fel a professzor munkásságát.Az ünnepség az emléktábla koszorúzásával zárult a Kölcsey Központban.

Sajtóiroda – BZs