Távoktatás nemzetközi szinten

Közös magyar-amerikai virtuális nyelvtanulási programot és nyelvészeti kutatószemináriumot indít tavasszal a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete és az amerikai Indiana Egyetem. A programban 37 elsőéves, alap-, tanár- és mesterszakos hallgató vesz részt.

A programban az Indiana Egyetem (Bloomington) 15 tanárszakos hallgatója 8 héten keresztül oktatja a debreceni diákokat Zoomon keresztül egy olyan kurzus keretében, amelynek teljesítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy végzősként okleveles nyelvtanárokká váljanak.

A nyelvtanulási program célja a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése olyan témákban, amelyek hasznosak lehetnek majd a hallgatók későbbi karrierje, munkája során. A nyelvészeti kutatószeminárium keretében a tudományos életben szükséges szóbeli készségeket fejleszthetik különféle – többek között tudományos eszmecsere, vagy konferencia-előadás – szituációkban.

Az Angol-Amerikai Intézet korábban – bár nem tantervi keretek között – hasonló módon működött együtt az amerikai Texas A&M Egyetemmel, akkor az ottani tanárképzésben résztvevő hallgatók beszélgettek heti rendszerességgel az Angol-Amerikai Intézet tanárszakos és anglisztika szakos diákjaival.

- Az Angol-Amerikai Intézetben fontos célunk, hogy angolul magabiztosan és magas színvonalon beszélő tanárokat és egyéb szakembereket képezzünk. Egy ilyen együttműködés segít minket abban, hogy mindezt megvalósíthassuk. A nyelvtudás javítása mellett lehetőséget teremtünk arra is, hogy hallgatóink multikulturális tapasztalatokat szerezzenek, és anyanyelvi beszélőkkel kommunikálhassanak, anélkül, hogy el kellene utazniuk egy másik országba, különösen most, amikor ennek megszervezése a járványhelyzet miatt különösen nehéz lenne – mondta el a hirek.unideb.hu portálnak Venkovits Balázs, az intézet igazgatója.

A mostani kezdeményezés koordinátora a Debreceni Egyetemen Kardos Éva, aki 2010-ben PhD-hallgatóként kutatást végzett az Indiana Egyetemen, Bloomingtonban, és ott ismerte meg Burghardt Beatrixt, aki az Egyesült Államokban irányítja a programot. Személyes kapcsolatuknak köszönhető, hogy a két egyetem együttműködésével szervezett keretek között is megindulhatott a nemzetközi kurzus.

Mindkét program február 13-án egy nyelvi szintfelmérő interjúval indult. A 6-fős debreceni diákokból álló csoportokat két-három bloomingtoni hallgató tanítja majd csoportonként. A virtuális nyelvtanulási program és nyelvészeti kutatószeminárium április 24-én szóbeli vizsgával zárul.

Sajtóiroda - BZs