eSzenátus: új szakok, elektronikus választás

Új képzéseket indít a Szolnok Campuson a Debreceni Egyetem – egyebek mellett az új szakokról és a Szenátus tagjainak elektronikus megválasztásáról is döntött az intézmény legfőbb döntéshozó testülete szeptemberi ülésén, amelyet a járványveszély miatt újra elektronikus formában hirdettek meg.

Ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirány, egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirány, ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány, ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány – többek között ezek az egészségügyi képzések indulhatnak a Debreceni Egyetem Szolnok Campusán a Szenátus döntése alapján. A testület múlt csütörtöki ülésén egyetemi tanári pályázatokat rangsorolt, módosította a Szenátus egyes állandó bizottságai összetételét, valamint támogatta címzetes egyetemi tanári cím adományozását az Egészségügyi Kar óraadója, Szabó Tünde egészségügyi szakjogász, sportért felelős államtitkár részére.

Az Egészségügyi Kar felterjesztésében kiemelte, hogy Szabó Tünde szakmai munkájával évek óta számos módon segíti az oktatást, tevékenyen részt vesz a Debreceni Egyetem, ezen belül is az Egészségügyi Kar oktatói és tudományos munkájában. Egészségügyi szakjogászként több szálon kötődik a karon folyó képzésekhez.

- Magas színvonalú oktatói tevékenységével segíti az egészség- és társadalomtudományi képzések alap- és mesterszakos hallgatói tudásának gyarapítását, szakmai hozzáértésével hozzájárul a munkaerő-piaci igényekhez is alkalmazkodó curriculumfejlesztéshez. Segítséget nyújt az újonnan megalakuló doktori program megvalósításában. Közreműködik az Egészségszociológiai Tudományos Koordinációs Központ, valamint az MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottság Életmód- és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottság munkájában – írta előterjesztésében Móré Mariann, az Egészségügyi Kar dékánja.

A jelenlegi járványveszély miatt az intézmény felkészült rá, hogy a 2020. december 31-én lejáró mandátumú Szenátus új tagjait elektronikus szavazással kell megválasztani. Ennek keretében a testület támogatta a Debreceni Egyetem Szenátusa tagjainak csak a 2020. évi választására irányadó különleges szabályokat, illetve új szabályzatot fogadott el „A Szenátus tagjainak megválasztására irányuló elektronikus eljárás szervezetei és eljárásuk részletes szabályai” címmel.

A rendelkezés célja, hogy a COVID-19 járvány mellett is a legnagyobb biztonsággal  megtartható legyen a lejáró mandátumú Szenátus új tagjainak megválasztása.

- Jelenleg még nem látható, hogy a szavazás tervezett hetében milyen lesz a járványügyi helyzet, az élet és egészség védelme érdekében azonban jelenleg azt látjuk megnyugtatónak, ha a több ezer közalkalmazottunk egy napra összpontosuló személyes jelenlétét, sok kolléga választási bizottságokba történő mozgósítását elkerüljük. Az előzetes tervek szerint a választás választási körzetek szerint központi elektronikus szavazófelületen történne, melybe a választásra jogosultak a dolgozói azonosítójuk és jelszavuk megadása által történő azonosításukat követően léphetnének be. Az elektronikus felületen a választás titkossága garantálható, a szavazatok „számlálását” és összesítését is a program végzi – írta közös előterjesztésében Szilvássy Zoltán rektor és Bács Zoltán kancellár.

Hozzátették: az elektronikus választásra tekintettel számítanak arra, hogy hosszabb időintervallum előnyösebb a szavazatok leadására, valamint számos esetben technikai segítség is szükséges lehet, ezért a szavazás időtartamát a Választási Elnökség három egymást követő munkanapban határozta meg. A Választási Elnökség 2020. november 3-4-5. napjaira tűzte ki a választást. A választáshoz kapcsolódott a Választási Elnökség tagjainak módosítására vonatkozó előterjesztés is. A 2016-ban megválasztott Választási Elnökség mandátuma öt évre szól, így 2020-ban nem kell új bizottságot választani, nyugdíjazás miatt azonban két tag pótlása volt szükséges.

Ugyancsak a járványveszély miatt kellett módosítani az egyetem Doktori Szabályzatát is, amelyben így rögzítették a doktori értekezések nyilvános vitájának (doktori védés) az online módon történő lebonyolításának szabályait.

Számos új képzés indításáról szavazott a testület. Egyebek mellett támogatták a geoinformatika (TTK) mesterképzési szak, a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapképzési szak (MÉK), a gyógypedagógia alapképzési szak értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzési szak (GYGYK) indítását, a lovaskultúra szervező (GTK) szakirányú továbbképzési szak létesítését és indítását, valamint az állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak (MÉK) és növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak (MÉK) duális formában történő indítását.

A Szenátus jóváhagyta az együttműködési megállapodás megkötését a Tomszki Műszaki Egyetemmel (Oroszország) és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal.

Sajtóiroda - TPL